Jelena Šapić

koordinatorka

imejl: jelena.sapic@bos.rs

 

Jelena Šapić je Koordinatorka obrazovnog programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i Akademskog savetovanja. Koordinira aktivnostima na obrazovnom programu, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godnu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnog programa škole. Kao koordinatorka Akademskog savetovanja, zadužena je za pružanje podrške studentima koji planiraju da svoje studije nastave u inostranstvu. Završila je master studije na Centralno-evropskom univerzitetu u oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija. Pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, u oblasti platformske ekonomije, onlajn rada i digitalnih nejednakosti. Bila je studentkinja XX generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole Studije budućnosti.

Pavle Nedić

asistent

imejl: pavle.nedic@bos.rs

 

Pavle Nedić je asistent na obrazovnom programu Studije budućnosti. Zadužen je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima i organizaciju dodatnih aktivnosti na programu. Uređuje sadržaj na sajtu za pomenuti program i učestvuje u planiranju i sprovođenu kampanje za upis novih studenata i studentkinja. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodne studije. Na istom fakultetu je završio i master studije, na modulu međunarodna bezbednost. Bio je student XXVI generacije Studija budućnosti.

Milica Matanović

demonstratorka

imejl: milica.matanovic@bos.rs

Milica Matanović je demonstratorka na obrazovnom programu Studije budućnosti. Kroz svoja zaduženja, učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji aktivnosti, kao i komunikaciji sa studentima na obrazovnom programu Studije budućnosti. Apsolventkinja je na Fakultetu političkih nauka, smer politikologija. U okviru Erasmus+ programa, jedan semestar je provela na Philipps univerzitetu u Marburgu (Nemačka). Bila je studentkinja XXVII generacije Studija budućnosti.