Filip Ljubojević

demonstrator

imejl: filip.ljubojevic@bos.rs

Filip Ljubojević je demonstrator na obrazovnom programu Studije budućnosti. Kroz svoja zaduženja učestvuje u pripremi i realizaciji aktivnosti, kao i komunikaciji sa studentima na obrazovnom programu. Takođe, kreira i sprovodi redovne evaluacije nastavnih jedinica i osmišljava medijske kampanje za promociju. Završio je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu na katedri za Srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Bio je polaznik XXIX generacije programa Studije budućnosti.

Mina Kuzminac

koordinatorka programa

imejl: mina.kuzminac@bos.rs

Mina Kuzminac je koordinatorka obrazovnog programa Studije budućnosti u okviru Beogradske otvorene škole. Kroz svoj posao definiše strateške pravce razvoja programa, implementira aktivnosti programa i definiše i prati razvojni plan studenata i studentkinja. U saradnji sa programskim timovima priprema predloge projekata i realizuje strateške partnerstva. Studentkinja je doktorskih akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a prethodno je završila master i osnovne studije na Pravnom fakultetu, kao i osnovne studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.