Milica Matanović

demonstratorka

imejl: milica.matanovic@bos.rs

Milica Matanović je demonstratorka na obrazovnom programu Studije budućnosti. Kroz svoja zaduženja, učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji aktivnosti, kao i komunikaciji sa studentima na obrazovnom programu Studije budućnosti. Apsolventkinja je na Fakultetu političkih nauka, smer politikologija. U okviru Erasmus+ programa, jedan semestar je provela na Philipps univerzitetu u Marburgu (Nemačka). Bila je studentkinja XXVII generacije Studija budućnosti.