Mentorski program

Kroz mentorski program naši studenti i studentkinje dobijaju jedinstvenu priliku da sarađuju sa istaknutim pojedincima iz različitih sfera koji su izgradili izrazito uspešne karijere. U tom smislu, posebno je važno to što studenti i studentkinje imaju priliku da kroz individualne susrete i bližu saradnju sa mentorom/mentorkom dobiju potrebne savete i podršku u ličnom i profesionalnom razvoju.

Štaviše, upravo kroz saradnju sa svojim mentorom/mentorkom, studenti i studentkinje često upoznaju i širu mrežu uspešnih pojedinaca upravo iz sfere koja ih posebno zanima. Polaznici i polaznice dobijaju priliku da budu pod mentorstvom nekog od preko 1300 alumnista i alumnistkinja obrazovnog programa BOŠ-a, kao i nekog od više stotina saradnika BOŠ-a, a nije retko to da upravo mentorski program rezultira i zajedničkom poslovnom saradnjom.