Radionice veština

Veštine budućnosti

Kroz ovu celinu, studenti i studentkinje dobijaju priliku da steknu brojne praktične veštine koje su im neophodne u savremenom svetu. Poseban fokus ove celine jeste na veštini javnog nastupa, ali u najširem mogućem smislu, te se tako polaznici i polaznice uče kako da na najbolji mogući način predstave sebe i svoje kvalitete u različitim kontekstima. Sticanje praktičnih veština koje se stiču kroz ovu celinu Programa znatno doprinosi profesionalnom i ličnom razvoju svakog pojedinca, odnosno polaznika i polaznice Studija budućnosti.

Između ostalog, cilj ovog modula je da omogući studentima i studentkinjama da kroz individualne i grupne vežbe nauče veštinu govorništva i javnog prezentovanja. Takođe, polaznici imaju priliku da od istaknutih ličnosti čuju o odnosu prema publici, ponašanju pred kamerama, pripremi za televizijski nastup, prenošenju željene poruke, upravljanju društvenim mrežama i prezentovanju sebe na ovim platformama. 

 

Upravljanje karijerom i radne prakse

Celina Upravljanje karijerom ima za cilj da polaznicima i polaznicama olakša prelazak iz sveta obrazovanja u svet rada, a tako što će im omogućiti sticanje veština koje su neophodne za savremeni svet rada. U tom pogledu, kroz ovu celinu studenti i studentkinje bi naučili više o tome koja su njihova radna prava i obaveze, koji su to novi oblici i trendovi u svetu rada, kako da napišu što bolji CV, kako bi trebalo da se pripreme za poslovni intervju, ali i o tome kako da prepoznaju svoje profesionalno usmerenje. Radne prakse predstavljaju opcionu aktivnost studenatkinjama i studentima. Radnu praksu čine aktivnosti koje se odnose na obavljanje poslova u instituciji ili organizaciji u kojoj se praksa realizuje. Cilj prakse je da studente pripremi na svet rada i da im pomogne da steknu kompetencije koje su u potražnji na tržištu radu.

 

Tokom akademske 2023/24. studenti su imali priliku da u okviru radionica veština slušaju i:

  • Vladimira Pavićevića - Retorička radionica i Radionice javnog nastupa,

  • Draganu Ignjić - Značaj televizije i saveti za javni televizijski nastup,

  • Nikolu Ristića - Kako upravljati instagram nalogom,

  • Aleksandra Miladinovića - Kreiranje informacija u savremenom svetu i prezentacija svog stava,

  • Violetu Kecman - Kritičko mišljenje i medijska pismenost,

  • Andreu Darabašić - Upravljanje LinkedIn profilom,

  • Tamaru Srećković i Milicu Berić - Radionice kreiranja CV-ja i simulacija intervjua za posao,

  • Dragu Šapić - Mentalno zdravlje na radnom mestu,

  • Mariju Milosavljević - Karijerni put,

  • Jovanu Misailović - Radno pravo.