Ana Martinoli

Važno je da o procesima sticanja relevantnih i upotrebljivih znanja i veštine počnemo da razmišljamo na mnogo savremenije, dinamičnije načine i da razumemo da u ovom trenutku dragoceni obrazovni sadržaji, koje naši studenti i studentkinje koriste i usvajaju, nisu samo u kurikulumima fakulteta i visokih škola, već cirkulišu nelinearno i onlajn, često bez sistema hijerarhije, a nadograđuju se i utvrđuju u interaktivnim procesima. Studije budućnosti su jedan od retko kvalitetnih, pažljivo promišljenih obrazovnih programa koji je odgovor na nova očekivanja i nove zadatke procesa edukacije. Afirmišući posmatranje procesa i fenomena iz različitih perspektiva, ukrštajući teorijska i praktična iskustva, prateći aktuelna dešavanja u odabranim temama cilj programa je ne samo podučiti, već podstaći na dalja istraživanja, kritičko mišljenje, debatu i osmišljavanje novih rešenja koja će menjati društva i zajednice. Procesi obrazovanja, metode učenja i podsticanje usvajanja znanja kroz program Studije budućnosti prilagođeni su realnosti, vremenu remix i mash up kulture u kojoj su studenti današnjice (i budućnosti) udobno smešteni i koje doživljavaju kao prirodne. Podstičući kombinovanje postojećeg, ovaj program otvara procese učenja na načine koji su studentima bliski, koji ih motivišu i senzibilišu za dalje samostalno napredovanje i usvajanje raznorodnih znanja. 

dr Ana Martinoli, alumnistkinja VII generacije BOŠ-a