Predavanja znanja

Znanja za budućnost

Ova celina Programa je koncipirana tako da studenti i studentkinje steknu najrazličitija znanja iz brojnih oblasti, odnosno u pogledu aktuelnih i značajnih tema. Cilj ove celine jeste da obezbedi studentima i studentkinjama raznovrsna znanja i upozna ih sa posledicama uticaja društvenih, ekonomskih i političkih pojava na državu, na njen položaj na međunarodnoj sceni, ali i na pojedinca i njegov razvoj u kontekstu u kome se nalazi. Kroz izraženo interaktivna predavanja, polaznici i polaznice programa stiču uvid u brojna pitanja, a imaju priliku da ova znanja stiču od posebno istaknutih stručnjaka u različitim oblastima.

Između ostalog, studenti Studija budućnosti imaju priliku da saznaju više o:

 • istorijskom razvoju društva i države,
 • društvenim problemima,
 • psihološkim pojavama i procesima,
 • političkom uticaju,
 • demokratiji,
 • međunarodnim odnosima,
 • globalnim konfliktima i krizama,
 • bankarstvu i finansijama,
 • IT zajednici,
 • klimatskim promenama.

 

Novi svet

Globalne krize, previranja i brojni drugi događaji u poslednjih nekoliko godina ukazuju na to koliko je značajno baviti se makroslikom geopolitičkih odnosa na svetskoj sceni, ali i uticajem na mikrosliku svakog pojedinca i pojedinke. Širi kontekst zahteva i razmatranje civilizacijskih tekovima, te kulturoloških, socio-ekonomskih i drugih razlika među regionima i državama, a sva ova pitanja bi bila detaljno analizirana kroz predavanja na modulu Novi svet.

Cilj ovog modula jeste da studentima dodatno približi teme poput:

 • novih tehnologija,
 • veštačke inteligencije,
 • savremene medicine,
 • novog svetskog poretka,
 • savremenog društva.