Jelena Šribar

BOŠ je za mene nezaboravno iskustvo, gde sam upoznala neke od najtalentovanijih i najotvorenijih ljudi koje znam. Imala sam sreću da u BOŠ-u ne budem samo student, već da mi to bude i prvo formalno zaposlenje, stavke koje sa ponosom navodim u svom CV-ju.

Jelena Šribar, alumnistkinja X generacije BOŠ-a