Marinko Vučinić

programski savetnik

Tamara Vlastelica

vanredna profesorka na Fakultetu organizacionih nauka

Pavle Nedić

istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu

Dobrivoje Lale Erić

rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, Centar za promociju nauke