Psihološka podrška

Psiološka podrška se realizuje u formi radionica koje se održavaju sa studentima i studentkinjama Studija budućnosti. Kroz psihološku podršku, studenti i studentkinje stiču potrebne alate koji će im pomoći u svakodnevnom životu. U tom smislu, studenti i studentkinje bi saznali nešto više o uspotavljanju odnosa, poverenju, sigurnom prostoru, ali i o zdravim i nezdravim odnosima i tome kako se nositi sa konfliktima i socijalnom anksioznošću. Takođe, studenti bi se bavili i pitanjima samokriticizma i samosaosećanja, kao i temama vezanih za afektivnu vezanostNaučićeš šta podrazumeva slika o sebi, a šta da radiš kada osećaš negativne emocije

Ove radionice su obrazovnog karaktera i pomažu mentalnom zdravlju i stabilnosti studentkinja i studenata Studija budućnosti.