Danijela Grubnić

koordinatorka obrazovnih programa

danijela.grubnic@bos.rs, alumni@bos.rs

Danijela Grubnić je koordinatorka obrazovnih programa "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" Beogradske otvorene škole. Koordinira aktivnostima na oba obrazovna programa, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godinu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnih programa škole. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, odsek međunarodna politika. Paralelno sa studijama pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, pre svega u oblasti međunarodnih odnosa. Bila je studentkinja XXII generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole „Studije budućnosti“. 

Mijat Barjaktarević

asistent pripravnik

mijat.barjaktarevic@bos.rs

Mijat Barjaktarević je asistent pripravnik na obrazovnim programima "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" Beogradske otvorene škole. Zadužen je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima. Organizuje dodatne aktivnosti na programu i učestvuje u uređivanju veb sajtova i društvenih mreža programa. Apsolvent je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, na smeru za međunarodne odnose. Tokom školovanja dosta vremena je posvetio humanitarnom radu, omladinskom aktivizmu i problemima sa kojima se mladi suočavaju. Bio je student XXIV generacije obrazovnog programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole.