Jelena Šapić

koordinatorka

imejl: jelena.sapic@bos.rs

 

Jelena Šapić je Koordinatorka obrazovnog programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i Akademskog savetovanja. Koordinira aktivnostima na obrazovnom programu, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godnu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnog programa škole. Kao koordinatorka Akademskog savetovanja, zadužena je za pružanje podrške studentima koji planiraju da svoje studije nastave u inostranstvu. Završila je master studije na Centralno-evropskom univerzitetu u oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija. Pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, u oblasti platformske ekonomije, onlajn rada i digitalnih nejednakosti. Bila je studentkinja XX generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole Studije budućnosti.

Pavle Nedić

asistent

imejl: pavle.nedic@bos.rs

 

Pavle Nedić je asistent na obrazovnom programu Studije budućnosti. U njegova zaduženja spadaju priprema i sprovođenje  predavanja, organizacija  vannastavnih aktivnosti i komunikacija sa studentima i predavačima. Učestvuje u aktivnostima promocije Studija budućnosti. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer međunarodne studije. Na istom fakultetu je završio i master studije, na modulu međunarodna bezbednost. Bio je student XXVI generacije Studija budućnosti.