Danijela Grubnić

koordinatorka obrazovnih programa

danijela.grubnic@bos.rs, alumni@bos.rs

Danijela Grubnić je koordinatorka obrazovnih programa "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" Beogradske otvorene škole. Koordinira aktivnostima na oba obrazovna programa, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godinu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnih programa škole. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, odsek međunarodna politika. Paralelno sa studijama pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, pre svega u oblasti međunarodnih odnosa. Bila je studentkinja XXII generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole „Studije budućnosti“. 

Mijat Barjaktarević

Asistent na obrazovnim programima

mijat.barjaktarevic@bos.rs

Mijat Barjaktarević je asistent na obrazovnim programima "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" i asistent na projektu u okviru programa Akademsko savetovanje Beogradske otvorene škole. Zadužen je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima. Organizuje dodatne aktivnosti na programu i učestvuje u uređivanju veb sajtova i društvenih mreža programa. U okviru programa Akademsko savetovanje, radi na administriranju stipendija za pojedine programe za studije u inostranstvu i kroz savetodavne usluge pomaže zainteresovanima da do istih dođu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer za međunarodne odnose. Tokom školovanja dosta vremena je posvetio humanitarnom radu, omladinskom aktivizmu i problemima sa kojima se mladi suočavaju. Bio je student XXIV generacije obrazovnog programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole

Milica Vukadinović

demonstratorka

imejl: milica.vukadinovic@bos.rs  daus@bos.rs

Milica Vukadinović je demonstratorka na obrazovnom programu ,,Studije budućnosti''. Zadužena je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima kao i za organizaciju dodatnih aktivnosti na programu. Uređuje sadržaj na sajtu i društvenim mrežama za pomenuti program i učestvuje u planiranju i sprovođenu kampanje za upis novih studenata. Apsolventkinja je na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Bila je studentkinja XXIV generacije obrazovnog programa ,,Studije budućnosti'' Beogradske otvorene škole.