Danijela Grubnić

koordinatorka obrazovnih programa

danijela.grubnic@bos.rs, alumni@bos.rs

Danijela Grubnić je koordinatorka obrazovnih programa "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" Beogradske otvorene škole. Koordinira aktivnostima na oba obrazovna programa, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godinu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnih programa škole. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, odsek međunarodna politika. Paralelno sa studijama pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, pre svega u oblasti međunarodnih odnosa. Bila je studentkinja XXII generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole „Studije budućnosti“. 

Mijat Barjaktarević

Asistent na obrazovnim programima

mijat.barjaktarevic@bos.rs

Mijat Barjaktarević je asistent na obrazovnim programima "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" i asistent na projektu u okviru programa Akademsko savetovanje Beogradske otvorene škole. Zadužen je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima. Organizuje dodatne aktivnosti na programu i učestvuje u uređivanju veb sajtova i društvenih mreža programa. U okviru programa Akademsko savetovanje, radi na administriranju stipendija za pojedine programe za studije u inostranstvu i kroz savetodavne usluge pomaže zainteresovanima da do istih dođu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer za međunarodne odnose. Tokom školovanja dosta vremena je posvetio humanitarnom radu, omladinskom aktivizmu i problemima sa kojima se mladi suočavaju. Bio je student XXIV generacije obrazovnog programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole

Vuk Radoičić

demonstrator

 vuk.radoicic@bos.rs daus@bos.rs

Vuk Radoičić je demonstrator na obrazovnom programu ’’Studije budućnosti’’ Beogradske otvorene škole. Zadužen je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima. Organizuje dodatne aktivnosti na programu i koordinira promotivnim kampanjama na društvenim mrežama za pomenuti program. Na poslednjoj je godini studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Filozofija. U toku studija je bio aktivan u poljima  preduzetništva, aktivizma, menadžmenta i novinarstva, dok je takođe vodio i organizovao nekoliko međunarodnih kampova i seminara za mlade u Nemačkoj. Bio je student XXV generacije obrazovnog programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole.