Jelena Šapić

koordinatorka

imejl: jelena.sapic@bos.rs

 

Jelena Šapić je Koordinatorka obrazovnog programa Studije budućnosti Beogradske otvorene škole i Akademskog savetovanja. Koordinira aktivnostima na obrazovnom programu, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godnu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnog programa škole. Kao koordinatorka Akademskog savetovanja, zadužena je za pružanje podrške studentima koji planiraju da svoje studije nastave u inostranstvu. Završila je master studije na Centralno-evropskom univerzitetu u oblasti međunarodnih odnosa i evropskih studija. Pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, u oblasti platformske ekonomije, onlajn rada i digitalnih nejednakosti. Bila je studentkinja XX generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole Studije budućnosti.

Milica Vukadinović

demonstratorka

imejl: milica.vukadinovic@bos.rs  daus@bos.rs

 

Milica Vukadinović je demonstratorka na obrazovnom programu ,,Studije budućnosti''. Zadužena je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima kao i za organizaciju dodatnih aktivnosti na programu. Uređuje sadržaj na sajtu i društvenim mrežama za pomenuti program i učestvuje u planiranju i sprovođenu kampanje za upis novih studenata. Apsolventkinja je na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Bila je studentkinja XXIV generacije obrazovnog programa ,,Studije budućnosti'' Beogradske otvorene škole.