Danijela Grubnić

koordinatorka obrazovnih programa

danijela.grubnic@bos.rs, alumni@bos.rs

Danijela Grubnić je koordinatorka obrazovnih programa "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" Beogradske otvorene škole. Koordinira aktivnostima na oba obrazovna programa, učestvuje u kreiranju sadržaja programskih celina za datu akademsku godnu, koordinira komunikacijom sa svim učesnicima i saradnicima i radi na promociji obrazovnih programa škole. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, odsek međunarodna politika. Paralelno sa studijama pohađala je mnogobrojne seminare, programe i konferencije, pre svega u oblasti međunarodnih odnosa. Bila je studentkinja XXII generacije obrazovnog programa Beogradske otvorene škole „Studije budućnosti“. 

Katarina Tomić

demonstratorka

katarina.tomic@bos.rs

Katarina Tomić je demonstratorka na obrazovnim programima "Studije budućnosti" i "PolitiKAS" Beogradske otvorene škole. Zadužena je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komununikaciju sa studentima i predavačima. Organizuje dodatne aktivnosti na programu i učestvuje u uređivanju veb sajtova programa. Studentkinja je Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odsek sociologija. Tokom svojih studija bila deo mnogobrojnih seminara na temu ljudskih prava i teorija feminizma. Bila je studentkinja XXIII generacije obrazovnog programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole.