Milica Vukadinović

demonstratorka

imejl: milica.vukadinovic@bos.rs  daus@bos.rs

Milica Vukadinović je demonstratorka na obrazovnom programu ,,Studije budućnosti''. Zadužena je za sprovođenje nastavnog procesa kroz komunikaciju sa studentima i predavačima kao i za organizaciju dodatnih aktivnosti na programu. Uređuje sadržaj na sajtu i društvenim mrežama za pomenuti program i učestvuje u planiranju i sprovođenu kampanje za upis novih studenata. Apsolventkinja je na Fakultetu organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Bila je studentkinja XXIV generacije obrazovnog programa ,,Studije budućnosti'' Beogradske otvorene škole.