Alumnisti Beogradske otvorene škole apeluju na ukidanje mere pritvora advokatu Čedomiru Kokanoviću

Izvor: privatna arhiva, Viber nalog

Alumnisti Beogradske otvorene škole apeluju na ukidanje mere pritvora advokatu Čedomiru Kokanoviću, koji već 59 dana boravi u Okružnom zatvoru u Novom Sadu.

Advokat Čedomir Kokanović je bio polaznik šeste generacije Beogradske otvorene škole (BOŠ), organizacije koja već više od 30 godina podržava mlade ljude da razviju kritičko mišljenje i steknu široko obrazovanje, pritom unapređujući rad javnih institucija i organizacija građanskog društva u cilju izgradnje otvorenog i demokratskog društva.

Alumnisti BOŠ-a, vodeći se principima vladavine prava i pravičnosti, ukazuju na neadkekvatan tretman advokata Čedomira Kokanovića, čije je i zdravstveno stanje bilo ozbiljno ugroženo zbog izostanka neophodne redovne lekarske terapije zakazane za 30. januar 2024. godine. Čedomir Kokanović se već deset godina leči u Institutu za reumatologiju od evolutivne zapaljenske reumatske bolesti. Samo zahvaljujući pritisku kolega advokata, koji su javno u Medija centru 11. marta pročitali izveštaj/mišljenje lekara profesora Radunovića, koji je upozorio na nesagledive posledice po zdravlje Čedomira Kokanovića ukoliko mu se i dalje bude uskraćivala terapija - Uprava za izvršenje sankcija je omogućila da Kokanović dobije svoju preko potrebnu terapiju tek 22. marta.

Napominjemo da svako dalje zadržavanje u pritvoru, čak i sa obezbeđivanjem adekvatne i redovne terapije, može imati izuzetno negativne posledice po zdravlje Čedomira Kokanovića.

Pri tome, pritvor je najrestriktivnija mera koja se izriče radi obezbeđenja prisustva u postupku i sprečavanja ponavljanja dela. Advokat Čedomir Kokanović već ima nekoliko procesa po privatnim tužbama čijim se pozivima redovno odazivao. Eventualno ponavljanje dela se moglo sprečiti zabranom korišćenja interneta. Ovakva restriktivna i retributivna odredba prema jednom advokatu, akteru pravosudnog sistema, baca sumnju na pravičnost sudskog postupka i jednakost pred zakonom.

Konačno, takođe smatramo da se ovim postupkom ugrožava sloboda govora i prava kritike javnih ličnosti, bez kojih nema vladavine prava i demokratskog društva.

Inicijatori Apela, šesta generacija studenata Beogradske otvorene škole

Do ovog trenutka apelu su se pridružili sledeći alumnisti Beogradske otvorene škole:

1. Marija Pavlović, diplomirana inženjerka saobraćaja i telekomunikacija, menadžerka u IT

2. Vuk Radoičić, Filozof, IT menadžer

3. Nikola Milinković, Politikolog i stručnjak za marketing

4. Miodrag Shrestha, sociolog, konsultant u razvojnim projektima

5. Đorđe Petrić, magistar ekonomskih nauka

6. Aleksandra Sekulic, kulturoloskinja, urednica programa u CZKD

7. Ivanka Woodell, geolog

8. Goran Milovanović, doktor psihologije

9. Vladimir Petrović,  istoričar, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju

10. dr Slobodan Marković, profesor Fakulteta političkih nauka

11. Marko Malović, profesor Univerziteta

12. Sonja Nektarijević, industrijski farmaceut

13. Vladimir Međak, doktor političkih nauka, diplomirani pravnik i  međunarodni konsultant

14. Milan Korićanac, politikolog

15. dr Dragan Luković

16. Đorđe Krivokapić, profesor Univerziteta

17. Tijana Stefanović, HRM, Konsultant

18. Uroš Siljanović, advokat

19. Rastko Radoičić, diplomirani farmaceut

20. Ivana Pantelić, istoričarka

21. Ivana Ilić Šunderić, Koordinatorka za mobilnost/šefica kabineta, Fakultet političih nauka

22. Mirjana Vukosavić, dipl. Ing. Organizacionih nauka

23. Ana Gojković, dipl. Pravnik

24. Uroš Ćemalović, pravnik

25. Ana Tozzi, menadžer, agent za nekretnine

26. Žarko Šunderić, master menadžer, direktor Centra za socijalnu politiku

27. Jovan Ratkovic, Senior Fellow, Agora Strategy Institute, Brisel

28. Djordje Pevcevic, dipl. ing. Elektrotehnike

29. Marija Stojanović, ekonomista

30. dr Lazar Marićević, psiholog

31. Milina Petrović Milošević, psiholog, Director of People Development and Engagement

32. Marta Rakić, dipl. filolog, savetnik za komunikacije

33. dr Sonja Stojanović Gajić, istraživačica i organizaciona konsultantkinja

34. Dejan Pavlović, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka

35. Milica Subotić, advokat

36. Mijat Barjaktarević, diplomirani polotikolog za međunarodne odnose

37. Jelan Pajović, politikološkinja, konsultantkinja

38. Snežana Pavlović, prof.engleskog jezika, prevodilac

39. Stefana Ćuković, advokat

40. Jelena Savić, pravnik

41. Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union 

42. Boris Majstorović, dipl. ekonomista, konsultant

43. Ivan Samardzic, mr. Politikolog

44. Aleksandar Marinković

45. Danilo Šarenac, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju

46. Dragana D. Jandrić, advokat

47. Jelena Lukić, psiholog

48. Tanja Balšić, profesor engleskog jezika i knjizevnosti

49. Nina Tutnjević, mašinski inženjer

50. Nives Papović Ivacković, prevodilac

51. Jelena Jevtović, psiholog

52. Dušan Kovačević, ekonomista i politikolog

53. Branko Vučinić, MA politikolog za međunarodne odnose 

54. Milan Fürst, dipl. inž. maš., stalni sudski prevodilac, aktivista

55. Milica Ilić, pijanistkinja, viši umetnički saradnik FMU, Beograd

56. Emil Džudžević, diplomirani pravnik, menadžer

57. Branko Todorović, ekonomista, finansijski konsultant

58. dr Ivan Stanojević, Fakultet političkih nauka

59. Ivana Poljak dipl ecc.

60. Vasilije, Cetkovic, diplomirani ekonomista, menadžer za trgovinsku marku i uvoz

61. Milan Sitarski, istoričar, savetnik za EU projekte i politički analitičar

62. Milica Matanović, politikolog

63. Pavle Nedić, doktorand, politikolog

64. Zoran Sarafijanović, poslovni konsultant

65. Slavica Lazarević, dipl. Matematicar na smeru Računarstvo

66. Milovan Protić, diplomirani ekonomista

67. Novak Gajić, politikolog

68. Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole

69. Bojana Brajkov, doktorantkinja filozofije Goa Univerziteta u Indiji

70. Stefan Simić, politikolog

71. Milena Jovanović, diplomirani ekonomista 

72. Bojan Vračević, dipl.politikolog za međunarodne odnose

73. Martina Jović, advokat

74. Srđan Majstorović, dipl. politikolog, predsenik UO Centra za evropske studije

75. Stefan Aleksić, antropolog, novinar

76. Biljana Dakić, menadžerka u neprofitnom sektoru

77. Luka Bošnjak, advokat

78. Marko Vujačić, politikolog

79. Ivan Čakarević, finansijski savetnik, preduzetnik

80. Milica Bogdanović, dipl. sociolog, konsultantkinja

81. Balša Delibašić, politikolog, istraživač saradnik

 

1.    Marija Pavlović, diplomirana inženjerka saobraćaja i telekomunikacija, menadžerka u IT

2.    Vuk Radoičić, Filozof, IT menadžer

3.    Nikola Milinković, Politikolog i stručnjak za marketing 

4.    Miodrag Shrestha, sociolog, konsultant u razvojnim projektima 

5.    Đorđe Petrić, magistar ekonomskih nauka

6.    Aleksandra Sekulic, kulturoloskinja, urednica programa u CZKD

7.    Ivanka Woodell, geolog

8.    Goran Milovanović, doktor psihologije

9.    Vladimir Petrović,  istoričar, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju

10.  dr Slobodan Marković, profesor Fakulteta političkih nauka

11.  Marko Malović, profesor Univerziteta

12.  Sonja Nektarijević, industrijski farmaceut

13.  Vladimir Međak, doktor političkih nauka, diplomirani pravnik i  međunarodni konsultant

14.  Milan Korićanac, politikolog

15.  dr Dragan Luković

16.  Đorđe Krivokapić, profesor Univerziteta

17.  Tijana Stefanović, HRM, Konsultant

18.  Uroš Siljanović, advokat

19.  Rastko Radoičić, diplomirani farmaceut

20.  Ivana Pantelić, istoričarka

21.  Ivana Ilić Šunderić, Koordinatorka za mobilnost/šefica kabineta, Fakultet političih nauka

22.  Mirjana Vukosavić, dipl. Ing. Organizacionih nauka

23.  Ana Gojković, dipl. Pravnik

24.  Uroš Ćemalović, pravnik

25.  Ana Tozzi, menadžer, agent za nekretnine

26.  Žarko Šunderić, master menadžer, direktor Centra za socijalnu politiku

27.  Jovan Ratkovic, Senior Fellow, Agora Strategy Institute, Brisel

28.  Djordje Pevcevic, dipl. ing. Elektrotehnike

29.  Marija Stojanović, ekonomista

30.  dr Lazar Marićević, psiholog

31.  Milina Petrović Milošević, psiholog, Director of People Development and Engagement

32.  Marta Rakić, dipl. filolog, savetnik za komunikacije

33.  dr Sonja Stojanović Gajić, istraživačica i organizaciona konsultantkinja

34.  Dejan Pavlović, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka

35.  Milica Subotić, advokat

36.  Mijat Barjaktarević, diplomirani polotikolog za međunarodne odnose

37.  Jelan Pajović, politikološkinja, konsultantkinja

38.  Snežana Pavlović, prof.engleskog jezika, prevodilac

39.  Stefana Ćuković, advokat

40.  Jelena Savić, pravnik

41.  Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union 

42.  Boris Majstorović, dipl. ekonomista, konsultant

43.  Ivan Samardzic, mr. Politikolog

44.  Aleksandar Marinković

45.  Danilo Šarenac, viši naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju

46.  Dragana D. Jandrić, advokat

47.  Jelena Lukić, psiholog

48.  Tanja Balšić, profesor engleskog jezika i knjizevnosti

49.  Nina Tutnjević, mašinski inženjer

50.  Nives Papović Ivacković, prevodilac

51.  Jelena Jevtović, psiholog

52.  Dušan Kovačević, ekonomista i politikolog

53.  Branko Vučinić, MA politikolog za međunarodne odnose 

54.  Milan Fürst, dipl. inž. maš., stalni sudski prevodilac, aktivista

55.  Milica Ilić, pijanistkinja, viši umetnički saradnik FMU, Beograd

56.  Emil Džudžević, diplomirani pravnik, menadžer

57.  Branko Todorović, ekonomista, finansijski konsultant

58.  dr Ivan Stanojević, Fakultet političkih nauka

59.  Ivana Poljak dipl ecc.

60.  Vasilije, Cetkovic, diplomirani ekonomista, menadžer za trgovinsku marku i uvoz

61.  Milan Sitarski, istoričar, savetnik za EU projekte i politički analitičar

62.  Milica Matanović, politikolog

63.  Pavle Nedić, doktorand, politikolog

64.  Zoran Sarafijanović, poslovni konsultant

65.  Slavica Lazarević, dipl. Matematicar na smeru Računarstvo

66.  Milovan Protić, diplomirani ekonomista

67.  Novak Gajić, politikolog

68.  Bojana Brajkov, doktorantkinja filozofije Goa Univerziteta u Indiji

69.  Stefan Simić, politikolog

70.  Milena Jovanović, diplomirani ekonomista

71.  Bojan Vračević, dipl.politikolog za međunarodne odnose

72.  Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole

73.  Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole

74.  Marinko Vučinić, izdavač