Kraj jesenjeg semestra na Studijama budućnosti

Naši studenti Studija budućnosti uspešno su završili prvi semestar.

Decembar je obeležen različitim aktivnostima, kako na programu, tako i van nastave.

Modul Veštine budućnosti upotpunili smo fokusom na nova umeća. O kritičkom mišljenju i medijskoj pismenosti je govorila Violeta Kecman, autorka istoimene knjige. Istaknut je značaj medijski pismenog društva, kao i to koje su kompetencije 21. veka. Andrea Darabašić, alumnistkinja programa, održala je radionicu o upravljanju LinkedIn profilom. Bilo je reči o tome kako se najbolje istaći na konkurentnom tržištu rada, kako graditi svoju mrežu kontakata, kao i kako poći u efikasnu potragu za poslom. Studenti su, prateći svoj razvoj veštine javnog nastupa, završili i svoje radionice sa Vladimirom Pavićevićem.

Vladimir Đurđević, redovni profesor na grupi za meteorologiju Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održao je predavanje o klimatskim promenama, odnosno o tome šta doprinosi ubrzanoj promeni ka sve toplijem svetu, koji sa sobom nosi sve češću pojavu ekstremnih pojava u prirodi, među kojima su toplotni talasi, suše, požari, viši nivo okeana i slično. Studenti su sa Ilijom Tanaskovićem, istraživačem-pripravnikom na Institutu za veštačku inteligenciju, imali priliku da porazgovaraju o tome šta je veštačka inteligencija, kako ona funkcioniše i koje su njene mogućnosti i prednosti u rešavanju problema. Poslednje predavanje na modulu Znanja za budućnost bilo je posvećeno izazovima liberalne demokratije, o kojima je govorio Feđa Pavlović, istraživač na Institutu za napredne studije Univerziteta Crne Gore.

Psihološke radionice sa Janom Stojanović završene su razgovorom i predavanjem o afektivnoj vezanosti i bliskim odnosima.

Studenti i studentkinje su kraj semestra obeležili u prazničnoj atmosferi. Nakon završenih obaveza i realizovanih aktivnosti na Programu, studenti su razmenili poklone, nakon čega su nastavili svoje druženje.  Iza njih je semestar tokom kojeg su stekli različita znanja i veštine, ali i nova poznantstva i prijateljstva.

Želimo im puno uspeha u novim poduhvatima koji ih očekuju u 2024. godini.