Mina Kuzminac

imejl: mina.kuzminac@bos.rs

Mina Kuzminac je koordinatorka obrazovnog programa Studije budućnosti u okviru Beogradske otvorene škole. Kroz svoj posao definiše strateške pravce razvoja programa, implementira aktivnosti programa i definiše i prati razvojni plan studenata i studentkinja. U saradnji sa programskim timovima priprema predloge projekata i realizuje strateške partnerstva. Studentkinja je doktorskih akademskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a prethodno je završila master i osnovne studije na Pravnom fakultetu, kao i osnovne studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.