Dušan Mihajilović

Iako se nalazi pri vrhu moderne beogradske višespratnice, BOŠ neguje klasične vrednosti antičke agore. BOŠ je podsticajno okruženje u kome pojedinci argumentovano diskutuju o stvarima koje su zaista važne, i traže odgovore na pitanja na koja profesori nisu želeli, znali ili smeli da im odgovore.

Dušan Mihajilović, alumnista X generacije BOŠ-a i Rukovodilac političke i javne diplomatije, Ambasada Velike Britanije u Beogradu