Portali

Vesti
Najave
Aktuelni projekti

WEBWORK (WEstern Balkan youth WORK(s) for youth Employability)

Projekat WEBWORK (WEstern Balkan youth WORK(s) for youth Employability) predstavlja regionalnu inicijativu za zajednički pristup u cilju povećanja šanse za zaposlenje mladih. Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa još pet partnerskih organizacija iz regiona.

Glavni cilj ovog projekta je da pomogne mladima iz regiona Zapadnog Balkana (ZB) da se lakše prilagode čestim promenama koje se dešavanju na tržištu rada. Tokom 2016. i 2017. godine biće sproveden niz aktivnosti koje imaju za cilj da poboljšaju kvalitet rada sa mladima, osnaže razvoj programa neformalnog obrazovanja, kao i da promovišu saradnju između državnih institucija, poslovnog sektora i omladinskih organizacija, a sve u cilju povećanja zapošljivosti mladih.