mail bos@bos.rs
phone 381 60 30 65 800

Aktuelni projekti


Vesti


Portali


KIursevi i kviz


Publikacije


Tim


+65.000

podržanih pokretača promena

+850

podržanih organizacija civilnog društva

30

generacija jednogodišnjeg obrazovnog programa za odabrane studente