mail bos@bos.rs
phone 381 60 30 65 800

Aktuelni projekti


Portali


Podkasti


Publikacije


Tim

+65.000

podržanih pokretača promena

+900

podržanih organizacija civilnog društva

31

generacija jednogodišnjeg obrazovnog programa za odabrane studente