PolitiKAS: Početak predavanja u jesenjem semestru za XI generaciju

U utorak 24. septembra 2019. godine otpočela su predavanja na obrazovnom programu „PolitiKAS“ za XI generaciju polaznika i polaznica. Pozdravnu reč ovogodišnjim polaznicima uputili su Gordana Pilipović, menadžerka projkata Fondacije Konrad Adenauer i Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole.

Program je započet predavanjem profesora dr Bojana Vranića u okviru modula Politika I. Tokom ovog predavanja polaznici su se bavili pojmom političkih ideologija, dok su se takođe osvrnuli na konzervativizam i njegov uticaj na političke agende stranaka i savremena dešavanja, u kontekstu domaće i međunarodne političke scene. Prvo predavanje na modulu Ekonomska i socijalna politika za XI generaciju bilo je na temu aktuelnih privrednih kretanja koje je održao Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik NIN-a.

U toku jesenjeg semestra 2019. godine studenti će slušati predavanja u okviru modula Politika I i Ekonomska i socijalna politika, sa ciljem da kroz interaktivna predavanja unaprede veštine i znanja u vezi sa aktuelnim temama koja će primeniti u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri.

Naredno predavanje će se baviti predstavničkom demokratijom, koje će održati docent dr Vladimir Pavićević. Modul Ekonomska i socijalna politika nastavljamo sa predavanjem profesora Miodraga Zeca.

Ovogodišnja, XI generacija u akademskoj 2019/2020. godini, broji 19 polaznika i polaznica.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog dvosemestralnog obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti