PolitiKAS: Školom timskog rada otvoren semestar XI generaciji

U saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS) i Fondacijom Eduardo Frei (EFF), Beogradska otvorena škola (BOŠ) otvorila je početak jednogodišnjeg zajedničkog druženja za 20 odabranih polaznika i polaznica XI generacije obrazovnog programa „PolitiKAS“. Početak obrazovnog programa za 2019/2020. godinu započeo je održavanjem Škole timskog rada, od 17. do 20. septembra, u hotelu Borkovac u Rumi.

Jedanaesta generacija programa okuplja 20 predstavnika i predstavnica političkih partija i organizacija civilnog društva, koji u svom radu promovišu i zastupaju vrednosti umerene desnice.

Ovogodišnji polaznici i polaznice su imali prilike da učestvuju u diskusijama tokom predavanja, interaktivnih radionica i simulacija posvećenim brojnim temema od značaja za njihov budući društveni angažman i stručno usavršavanje. Aktivnosti na Školi bile su usmerene pre svega ka sticanju znanja i veština u vezi sa konceptom timskog rada, odnosno temama poput različitih uloga koje postoje unutar tima, procesa formiranja i upravljanja timom, međusobnog razumevanja i na taj način unapređivanja komunikacije unutar tima. Sa tim u vezi, kroz interaktivnu radionicu učesnici Škole su kreirali set vrednosti koji je neophodan za jedan uspešni tim, koji se na taj način posebno razlikuje od grupe. Takođe, Jos Danissen i Mustafa Ball, treneri EFF-a, održali su interaktivno predavanje na temu Hriščanske demokratije. Pored toga, predstavljene su razlike između individualnih i političkih vrednosti, kao i političkih vrednosti i vrednosti političkih partija te su polaznici i polaznice na interaktivan način došli do odgovora na pitanje šta je to potrebno za moralno ispravan sud baziran na vrednosti.

Polaznici i polaznice obrazovnog programa su u obavezi da na kraju svakog semestra izrade akademske eseje koji pokrivaju teme obrađene na predavanjima, pa je deo Škole bio posvećen i obuci za sticanje veština akademskog pisanja i upoznavanje sa konceptom akademske čestitosti.

Neformalni deo Škole obezbedio je i bolje povezivanje učesnika kao i njihovo upoznavanje kroz različite vrste dinamičnih, interaktivnih i zanimljivih vannastavnih aktivnosti.

Pozdravnu reč novoj generaciji uputili su predstavnici BOŠ-a i predstavnica KAS-a Gordana Pilipović. Trenerski tim Škole timskog rada činili su Vesna Đukić generalna direktorka i Milorad Bjeletić izvršni direktor BOŠ-a, Vladimir Pavićević akademski savetnik BOŠ-a i Jos Denissen i Mustafa Ball treneri EFF-a.

Predavanja na programu zvanično počinju u utorak 24. septembra i prvi semestar je posvećen modulima Politika I i Ekonomska i socijalna politika, uz pomoć kojih će odabrani polaznici i polaznice imati priliku da učestvuju u diskusijama i radionicama  o značenju politike, političkog poretka i političke kulture, odnosno o ekonomskim i socijalnim aspektima sa kojima se naše društvo susreće.

Više fotografija možete pogledati ovde.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti