PolitiKAS: Početak predavanja u jesenjem semestru za X generaciju

U utorak 25. septembra 2018. godine otpočela su predavanja na obrazovnom programu „PolitiKAS“ za jubilarnu X generaciju polaznika i polaznica. Pozdravnu reč ovogodišnjim polaznicima uputili su Danijela Grubnić, koordinatorka obrazovnih programa Beogradske otvorene škole, Gordana Pilipović, menadžerke projkata Fondacije Konrad Adenauer.

Program je započet predavanjem profesora Ilije Vujačića u okviru modula Politika I. Tokom ovog predavanja polaznici su se bavili pojmom političkih ideologija, dok su se takođe osvrnuli na konzervativizam i njegov uticaj na političke agende stranaka i savremena dešavanja, u kontekstu domaće i međunarodne političke scene.

Prvo predavanje na modulu Ekonomska i socijalna politika za X generaciju je „Budućnost regionalnog razvoja – Srbija i svet“ koje je održao Marko Danon, koji je ujedno i voditelj istog modula.

U toku jesenjeg semestra 2018. godine studenti će slušati predavanja u okviru Politika I i Ekonomska i socijalna politika, sa ciljem da  kroz interaktivna predavanja unaprede veštine i znanja u vezi sa aktuelnim temama koja će primeniti u daljoj akademskoj i profesionalnoj karijeri.

Naredno predavanje će se baviti izbornim sistemom Nemačke, a gostujući predavači su predstavnici delegacija poslanika partije CDU iz donje Saksonije. Modul Ekonomska i socijalna politika nastavljamo sa predavanjem profesora Miodraga Zeca.

X generacija obrazovnog programa PolitiKAS, u akademskoj 2018/2019. godini, broji 24 polaznika i polaznica.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog dvosemestralnog obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti