PolitiKAS: X Škola timskog rada otvorila jesenji semestar

U saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS) i Fondacijom Eduardo Frei (EFF), Beogradska otvorena škola (BOŠ)  otvorila je početak jednogodišnjeg zajedničkog druženja za polaznike i polaznice X generacije obrazovnog programa “PolitiKAS”. Početak obrazovnog programa za 2018/2019 godinu započeo je održavanjem Škole timskog rada, od 20. do 23. septembra 2018. godine, u hotelu “Vojvodina”, u Zrenjaninu.

Deseta generacija programa okupila je 24 predstavnika i predstavnica političkih partija, koji u svom radu promovišu i zastupaju vrednosti umerene desnice.
Ovogodišnji polaznici su imali prilike da učestvuju u diskusijama tokom predavanja i radionica posvećenim brojnim temema od značaja za njihov budući društveni angažman i generalno njihovom stručnom usavršavanju. Aktivnosti na Školi bile su usmerene pre svega ka podizanju znanja i veština o pitanjima timskog rada, odnosno temama poput različitih uloga koje postoje unutar tima, procesa formiranja i upravljanja timom, međusobnog razumevanja i na taj način unapređivanja komunikacije unutar tima, kao i uvažavanje svih stavova kao neophodan deo timskog funkcionisanja . Sa tim u vezi, kao posebno važna izdvojila su se pitanja komunikacije unutar tima i načina funkcionisanja, donošenje odluka i asertivnog rešavanja problema i konflikata unutar timaTakođe, Abel Reitsma i Frank Visser, treneri EFF-a, održali su interaktivno predavanje na temu Hriščanske demokratije. Pored ovoga, predstavljen je i politički sistem Holandije, gde je ujedno i ukazano na važne odlike ovog sistema i napravljeno poređenje sa različitim političkim ideologijama, kao i onim na kojima počiva CDA, stranka desnog centra u Holandiji.

Polaznici obrazovnog programa su u obavezi da na kraju svakog semestra izrade akademske eseje koji pokrivaju teme obrađene na predavanjima, pa je deo Škole timskog rada posvetio  pažnju obuci polaznika i polaznica veštinama akademskog pisanja.

Neformalni deo Škole obezbedio je i bolje povezivanje učesnika kao i njihovo upoznavanje kroz različite vrste dinamičnih, interaktivnih i zanimljivih vannastavnih aktivnosti.

Pozdravnu reč novoj generaciji „PolitiKAS-a“ uputili su predstavnici BOŠ-a i KAS-a. Trenerski tim “Škole timskog rada” činili su Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ-a, Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a, Vladimir Pavićević, akademski savetnik BOŠ-a i Abel Reitsma i Frank Visser, treneri EFF-a

Predavanja na programu zvanično počinju 25. septembra i prvi semestar je posvećen modulima Politika I i Ekonomska i socijalna politika, uz pomoć kojih će polaznici imati priliku da učestvuju u diskusijama i radionicama  o značenju politike, političkog poretka i političke kulture, odnosno o ekonomskim i socijalnim aspektima sa kojima se naše društvo susreće.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti