Rezultati

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program PolitiKAS u akademskoj 2019/2020. godini, unapređena su znanja i veštine 19 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Realizacijom Škole timskog rada unapređena su znanja i veštine rada u timu 15 polaznika XI generacije obrazovnog programa PolitiKAS tokom septembra 2019. godine.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2018/2019. godini, unapređeni su znanja i veštine 24 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Realizacijom Škole timskog rada unapređeni su znanja i veštine rada u timu 20 polaznika X generace obrazovnog programa PolitiKAS tokom Septembra 2018. godine.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2017/2018. godini, unapređeni su znanja i veštine 16 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Realizacijom Škole timskog rada unapređeni su znanja i veštine rada u timu 15 polaznika IX generace obrazovnog programa PolitiKAS tokom Septembra 2017. godine.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2016/2017. godini, unapređeni su znanja i veštine 25 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“ u akademskoj 2015/2016. godini, unapređeni su znanja i veštine 18 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

  • Kroz jednogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“, od akademske 2009/2010. do akademske 2014/2015. godine, unapređeni su znanja i veštine 107 polaznika i polaznica obrazovnog programa sa ciljem unapređenja njihovog političkog rada.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti