Realizovane aktivnosti

 • Jednogodišnji obrazovni program "PolitiKAS" za 19 odabranih polaznika/ca, u Beogradu, u akademskoj 2019/2020. godini.

 • Škola timskog rada kojom je otvoren početak PolitiKAS programa za XI generaciju, Ruma, 17-20. septembar 2019. godine.

 • Jednogodišnji obrazovni program "PolitiKAS" za 24 odabrana polaznika, u Beogradu, u akademskoj 2018/2019. godini.

 • Škola timskog rada koja je otvorila početak PolitiKAS programa sa X generacijom podmladaka političkih partija desnog centra iz Srbije, Zrenjanin, 20. - 23. Septembar 2018. godine

 • Jednogodišnji obrazovni program "PolitiKAS" za 16 odabranih polaznika i polaznica, u Beogradu, u akademskoj 2017/2018. godini.

 • Zimska škola timskog rada za 16 polaznika i polaznica obrazovnog programa "PolitiKAS", u Šapcu, od 06. do 08. septembra 2017. godine.

 • Jednogodišnji obrazovni program "PolitiKAS" za 25 odabranih polaznika i polaznica, u Beogradu, u akademskoj 2016/2017. godini.

 • Zimska škola timskog rada za 20 polaznika i polaznica obrazovnog programa "PolitiKAS", u Šapcu, od 27. do 29. septembra 2016. godine.

 • Zimska škola timskog rada za 14 polaznika i polaznica obrazovnog programa "PolitiKAS", u Vrnjačkoj banji, od 18. do 20. novembra 2015. godine.

 • Jednogodišnji obrazovni program "PolitiKAS" za 18 odabranih polaznika i polaznika, u Beogradu, u akademskoj 2015/2016. godini.

 • Jednogodišnji obrazovni program "PolitiKAS" za 107 odabranih polaznika i polaznika, u Beogradu, od akademske 2009/2010. do akademske 2014/2015. godine.

 • Zimske škole timskog rada za 78 polaznika i polaznica obrazovnog programa "PolitiKAS", u Ečkoj i na Srebrnom jezeru, u periodu od 2009. do 2015. godine.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti