Partneri na projektu

Beogradska otvorena škola kreira i sprovodi programe kojima se poboljšavaju kompetencije pojedinaca i unapređuje delovanje institucija, čime doprinosi demokratskom razvoju društva. Osnovni ciljevi BOŠ-a su unapređivanje rada, povećanje efikasnosti i kapaciteta institucija demokratskog društva, unapređenje kompetencija zaposlenih u upravi, unapređenje kapaciteta poslovnog sektora za doprinos društvenom razvoju, podrška modernizaciji i strukturnim reformama javnih institucija, povećanje transparentnosti i uključivanje građana u procese donošenja odluka, osnaživanje organizacija građanskog društva i podsticanje građanskog aktivizma, unapređenje položaja manjina i marginalizovanih grupa.

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) je nemačka politička fondacija. KAS deluje nezavisno u oblastima političkog savetovanja i obrazovanja. Od 1964. godine nosi ime prvog nemačkog saveznog kancelara, čije principe Fondacija sledi kao svoju obavezu. Fondacija je prisutna u mnogim zemljama sveta, a i u Nemačkoj ima razvijenu mrežu Obrazovnih centara. Oblasti rada Fondacije Konrad Adenauer za Srbiju su: partije i parlamentarno savetovanje, jačanje evropske sposobnosti Srbije, uspostavljanje pravne države, pružanje informacija o socijalnoj tržišnoj ekonomiji, obuka novinara, multikulturalni i međureligijski dijalog, i program stipendiranja.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti