PolitiKAS: Upis XI generacije na obrazovni program

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za odabrane mlade lidere iz Srbije.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je predstavnicima političkih stranaka i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Cilj program je da polaznicima pruži dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju političkog rada i podstakne njihovo umrežavanje radi unapređenja zajedničke saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija.

Više informacija o programu možete pogledati OVDE.

Uslovi za prijavu kandidata:

  • da su mlađi od 30 godina;
  • da su aktivni članovi političkih stranaka desnog centra i umerene desnice ili aktivisti organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice;
  • da žele da se edukuju i više angažuju u društveno-političkom životu.

Dokumentacija za prijavu:

  • popunjen prijavni formular sa odgovarajućom fotografijom. OVDE možete preuzeti prijavni formular;
  • CV (biografiju) sa podacima o obrazovanju, profesionalnom, društvenom i političkom angažmanu;
  • 2 preporuke od kojih je neophodno da jedna bude iz političke partije ili organizacije građanskog društva u kojoj je kandidat angažovan.

U obzir će biti uzete samo prijave koje sadrže kompletno popunjenu dokumentaciju i ako bilo šta od navedenih dokumentata bude nedostajalo prijava će biti proglašena nevažećom.  

Konkurs za prijavljivanje kandidata otvoren je do 31. jula 2019. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju slanjem neophodne dokumentacije na imejl adresu politikas@bos.rs.

Nakon pregleda prijavne dokumentacije i intervjua sa kandidatima, KAS i BOŠ će uraditi selekciju kandidata i odabrati najbolje učesnike, vodeći računa o kvalitetu, ravnopravnoj rodnoj i lokalnoj i organizacionoj zastupljenosti učesnika.

Izabrani kandidati potpisuju sa KAS-om i BOŠ-om Ugovor o pohađanju obrazovnog programa „PolitiKAS” i obavezuju se da će odgovorno i savesno pohađati program i izvršavati obaveze preuzete ovim Ugovorom.

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj telefona +381 11  30 65 830 ili putem imejla na politikas@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti