Aleksa Grubešić

Aleksa je rođen 23.05.1994. u Vukovaru, Republika Hrvatska. Osnovnu školu i Gimnaziju Svetozar Marković završio je u Novom Sadu, a trenutno je apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Aktivni je član udruženja građana Nacionalna avangarda i deo njenog novosadskog odbora, a član je i studentske organizacije UMNI iz Novog Sada. Oblasti koje ga najviše interesuju su nacionalna istorija, nacionalna kultura i međunarodna politika.

Aleksa Tojčić

Aleksa Tojčić je rođen u Banjaluci 1994. godine.  Od 2001. godine živi u Novom Sadu. Završio je  gimnaziju „Laza Kostić“ i trenutno je apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Od početka studija je  bio aktivan u nekoliko omladinskih organizacija.  Takođe je bio deo nacionalne delegacije Republike Srbije na Međunarodnom festivalu mladih u Sočiju održanom 2017. godine. Trenutno je član udruženja Nacionalna avangarda.

Andrijana Čikirz

Andrijana Čikiriz je rođena 14.06.1993. godine u Beogradu. Završila je Gimnaziju „Sveti Sava“ prirodno-matematički smer u Beogradu, student je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodno pravo. Član je Pokreta obnove Kraljevine Srbije od januara 2018. godine. Na Beogradskim izborima je bila šesta na listi kao kandidat za gradskog odbornika. Nakon aktivnog učešća u kampanji i zapaženih rezultata, od aprila 2018. godine je sekretar gradskog odbora u Beogradu.

Bogdan Ristić

Bogdan Ristić rođen je 6.3.1993. godine u Prištini. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Master studije završio je na istom fakultetu na modulu Političko nasilje i država. Bio je predsednik Učeničkog parlementa Druge kragujevačke gimnazije u dva mandata. Predsednik je i osnivač Udruženja MLADI sa kojim je uspešno realizovao više od 100 projekata i aktivnosti. Trenutno radi na kreiranju i realizaciji omladinskih politika u Kancelariji za mlade GO Vračar. Autor je romana Oboreno gnezdo i više tekstova iz oblasti političke teorije i migracionih pitanja . Angažovan je i kao predavač komunikacionih veština i javnog nastupa. Stipendista je Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Boris Stanojević

Boris Stanojević je rođen 17.08.1998 na  opštini Majdanpek u Republici Srbiji,  gde je završio srednju Ekonomsku školu sa odličnim uspehom. Dugogodišnji je saradnik  i volonter UG „Praurija“ iz Majdanpeka gotovo od osnivanja 2014. godine.  Kao srednjoškolac аktivno je učestvovao u аkcijama radi unapređivanja  kvaliteta života mladih u оpštini Majdanpek, dok u poslednje vreme često uspostavlja kontakte sa kojima ,,Kancelarija za mlade“ iz Majdanpeka  sarađuje. U Beograd dolazi 2017.  godine i započinje fakultetsko obrazovanje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde u startu započinje sa aktivnostima kako u fakultetskim organizacijama tako i u nevladinim, od kojih posebno ističe ELSA Beograd, BEKOP, Balkanac. Aktivno se uključuje u politiku od aprila 2017. godine u Majdanpeku kada postaje član SNS-a, a nakon svog dolaska u Beograd nastavlja svoje stranačko angažovanje u SNS Zvezdara.

Dušan Piksiades

Rođen je u Novom Sadu 16.7.1993. godine, gde se i školovao. Po svršetku srednje škole, upisao je Filozofski Fakultet u Novom Sadu, odsek za istoriju. Tokom studija bio potpredsednik Studentskog parlamenta na Filozofskom Fakultetu, predsednik Studentske unije Filozofskog fakulteta i predsednik Udruženja studenata univerziteta „Moj Kampus“. Osnivač je i prvi predsednik organizacije Mladi rojalisti Srbije. Učestvovao je na međunarodnim konferencijama u oblasti omladinske politike i istorije. Aktivan je član Pokreta obnove Kraljevine Srbije, gde obavlja funkciju predsednika Srpske Kraljevske omladine i portparola Gradskog odbora Novi Sad. Trenutno je na master studijama istorije i politikologije.

Igor Stojkov

Rođen je 18.01.1990. godine u Senti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2012. godine. Na istom fakultetu završio je i master studije. Pravosudni ispit položio je 2015. godine. Pripravnički staž obavljao je u Osnovnom sudu u Subotici i Osnovnom sudu u Novom Sadu, a nakon toga se zaposlio u Okružnom zatvoru u Subotici na mestu šefa Odseka za opšte i pravne poslove. Trenutno obavlja funkciju sekretara Skupštine opštine Senta. Član je Srpske napredne stranke od 2015. godine i potpredsednik je Opštinskog odbora u Senti.

Jelena Antić

Jelena Antić je  rođena u Nemačkoj 1993. gde je i živela šest godina. Završila je muzičku školu u Vrbasu. Govori engleski i nemački jezik i na putu je da nauči italijanski. Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Aktivan je član Srpske napredne stranke od 2016.godine gde je i postavljena za koordinatora za omladinu. Od 2017.godine obavlja posao koordinatora Kancelarije za mlade u Vrbasu. Učestvuje u radu udruženja sa teritorije opštine Vrbas gde posebno ističe saradnju sa udruženjem koje se bavi borbom protiv vršnjačkog nasilja.

Jovan Vidojević

Rođen je 23.01.1990. godine u Smederevu, gde je  završio osnovnu i srednju tehničku školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u  Nišu, kao najbolji student na departmanu za sociologiju. Na istom fakultetu upisuje master studije u okviru modula za socijalnu politiku, tema rada: Problemi i mere populacione politike u Srbiji. Radno je angažovan u Centru za socijalni rad - Smederevo kao stručni radnik u kancelariji za materijalna davanja. Aktivni je član Srpske napredne stranke, kao i član Saveta za mlade grada Smedereva. Ono što ga posebno interesuje i čemu u budućnosti teži jeste da svoju profesionalnu karijeru usmerim ka projektovanju i evaluaciji mera javnih politika u Srbiji, gde bi bio u mogućnosti da doprinese opštem razvoju društva i  poboljšanju kvaliteta života svojih sugrađana.

Luka Kebara

Luka Kebara je diplomirao politikologiju na Fakultetu političkih nauka u Beogradu kao jedan od najboljih studenata. Trenutno piše master rad na master akademskim studijama: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost na Rektoratu Univerziteta u Beogradu. Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i Ministarstva omladine i sporta. Interesovanja su mu vezana za oblasti politike, bezbednosti, prava kao i za druge srodne oblasti. Obrazovni program “PolitiKAS” je izabrao jer će mu pružiti više teorijskih, ali i praktičnih znanja i veština iz oblasti političke teorije, javnog nastupa i liderstva. Na Fakultetu političkih nauka je radio kao saradnik-demonstrator na predmetima “Lokalna samouprava” i “Javne politike”. Aktivan je član Srpske napredne stranke i veoma je ponosan na veliki doprinos partije i predsednika Aleksandra Vučića Republici Srbiji. Kao budući mladi funkcioner SNS, trudiće se da doprinese ugledu Republike Srbije i nastaviće aktivno učešće u stranci sprovodeći ključne političke vrednosti i procese koje SNS kao stranka desnog centra zastupa.

Marina Bilogrević

Marina Bilogrević je rođena 1992. godine u Novom Sadu, živi u Srbobranu. Osnovno obrazovanje je stekla u Srbobranu, a srednje u Novom Sadu. Radi u Domu zdravlja u Hitnoj medicinskoj pomoći. Aktivan je član Srpske napredne stranke,  odbornik u Skupštini opštine Srbobran. U slobodno vreme se bavi volonterskim radom u udruženju za zaštitu borbe protiv dijabetesa.

Marko Živković

Rođen je 21.09.1997. u Nišu. Završio je Treću beogradsku gimnaziju, trenutno studira ekonomiju na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA). Član je Nove stranke od oktobra 2015. godine, učestvuje u radu Foruma mladih Nove stranke i opštinskog odbora Vračar. Aktivno je učestvovao u predizbornim kampanjama za opštinske i parlamentarne izbore 2016., predsedničke 2017. i na beogradske 2018. godine. U okviru Foruma mladih bavi se regionalnom saradnjom. Do sada je učestvovao na mnogobrojnim edukacijama i seminarima iz različitih oblasti u Srbiji i inostranstvu. Takođe je učestvovao u organizaciji nekoliko humanitarnih, sportskih i kulturnih događaja.

Milana Vuković

Rođena je 13.9.1990. godine u Virovitici, u Hrvatskoj. Živi u inđiji. Završila je osnovne i master akademske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, čime je stekla zvanje master pravnik. Radi u opštinskoj upravi Inđija, u odeljenju za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine. Jedna je od najaktivnih članova opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Inđiji. Aktivno učestvuje u izbornim kampanjama na svim nivoima vlasti, i sa izuzetnom posvećenošću ispunjava sve stranačke zadatke. Vrlo je zainteresovana za sticanje novih iskustva i napredovanje, kako u profesionalnom, tako i u političkom smislu.

Milena Milojević

Milena Milojević rodjena je 2. decembra 1995. godine u Kraljevu. Trenutno je apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Član studentskog parlamenta Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Portparol je studentske organizacije " Studentska Asocijacija Pravnog fakulteta". Aktivistkinja Srpske napredne stranke od 2014. godine. Učesnica je projekta "Politike koje rade".

Miloš Terzić

Miloš Terzić je rođen 14.02.1988. godine u Beogradu. Radi u Javnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija Grocka“, kao šef Službe za opšte i pravne poslove. Po obrazovanju je diplomirani pravnik i master politikolog. Od 2017.  godine obavljao je funkciju pomoćnika predsednika opštine Grocka. Bio je zaposlen u Odeljenju za inspekcijske poslove opštine Grocka. Član je Srpske napredne stranke od 2014. godine gde obavlja funkciju zamenika predsednika omladine u Opštinskom odboru Srpske napredne stranke Grocka i koordinatora za severni deo opštine. Jedan od vodećih autora Strategije razvoja sporta u Grockoj za period od 2016. do 2018. godine i član Radne grupe koja se bavila izradom Strategije razvoja sporta u Grockoj. Član Upravnog odbora Sportskog saveza opštine Grocka i zamenik predsednika u Judo klubu „Vinča“, najuspešnijeg sportskog kolektiva u Grockoj.

Nemanja Zavišić

Nemanja Zavišić rođen je 4.5.1992. godine u Vrbasu, i odrastao je i živi u Zmajevu. Završio je osnovne i master akademske studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu sa visokom prosečnom ocenom. Od 2016. godine zaposlen je u advokatskoj kancelariji u Vrbasu. Odbornik je u Skupštini opštine Vrbas, predsednik Saveta Mesne zajednice Zmajevo, i aktivan član Srpske napredne stranke. Oženjen je, otac jednog deteta.

Nenad Joksimović

Nenad Joksimović je rođen 20. jula 1990. godine u Zrenjaninu, sa prebivalištem u Lazarevu gde i živi. Masterirao je na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, na smeru Informacione tehnologije u e-upravi i poslovnim procesima. Zaposlen je u Vodoprivrednom privrednom društvu “Srednji Banat” Zrenjanin, u odeljenju građevinske mehanizacije za naloge nabave. Društveno je i politički aktivan, član je Srpske napredne stranke ispred koje je odbornik u skupštini grada Zrenjanina, dok je u Lazarevu potpredsednik saveta Mesne zajednice. Aktivan je član Društva prijatelja Alžira Republika Srbija u Beogradu. Njegova najveća interesovanja su vezana za nacionalna pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, očuvanje dobrosusedskih odnosa i negovanje tradicije i kulture.

Predrag Vukanović

Predrag ima 24 godine i živim u Kraljevu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Kraljevu a trenutno je apsolvent na Visokoj pedagoškog školi u Sremskoj Mitrovici. U Srpskoj naprednoj stranci je od 2011 godine. Trenutno je potpredsednik omladine u Kraljevu, član Saveta za zapošljavanje grada Kraljeva i član skupštinske komisije za ekonomski razvoj. Aktivan je u radu Kancelarije za mlade grada Kraljeva, kao i u radu udruženja na teritoriji grada.

Sandra Uskoković

Sandra Uskoković je rođena 1994. Godine u Podgorici, Crna Gora. Nakon završene gimnazije sa odličnim uspehom, upisuje međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde diplomira i stiče zvanje Diplomirani politikolog za međunarodne poslove. Tokom studija bila je aktivni član studentske organizacije kao i studentski predstavnik u Savetu Fakulteta političkih nauka. Učestvovala je u raznim projektima i seminarima iz oblasti međunarodne politike. Namerava da završi master studije.

Slobodan Milnović

Rođen 1989. godine u Virovitici, Hrvatska. Diplomirao na Fakultetu Bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih studija upisao Kurs Rezervnih Oficira na Vojnoj Akademiji pa mogu za sebe da kažem da sam i Oficir u Vojsci. Trenutno radim u Opštinskoj upravi Opštine Inđije kao komunalni inspektor. Aktivan član SNS-a  od 2011 godine. Borac za čistiju Srbiju kao član udruženja.

Spaso Radulović

Spaso Radulović, rođen  08.03.1993 godine u Beogradu. Srednje obrazovanje stekao je u II ekonomskoj školi, takođe u Beogradu. Student sam Fakulteta za finansije, bankarstvo i reviziju u Beogradu, smer računovodstvo i revizija. Aktivista je Srpske napredne stranke, a najveće interesovanje su mu politička pitanja vezana za ekonomiju, reformu obrazovanog sistema, promociju nacionalne kulture. Teži konstantnom usavršavanju kako na stručnom tako i na političkom planu.

Stevan Blagojević

Rođen 18.12.1989. godine u Sarajevu. Nakon završene Medicinske škole za farmaceutskog tehničara, upisuje Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu - smer fitomedicina (zaštita bilja) gde završava osnovne i master studije i stiče zvanje master inženjer poljoprivrede. Trenutno je student doktorskih studija na Poljoprivrednom fakultetu ali je i zaposlen u struci. Politička dešavanja prati od srednjoškolskih dana. Iako je mislio da nikada neće biti član bilo koje stranke, aktivno učešće u političkom životu počinje nakon osnivanja pokreta „Dosta je bilo“. Trenutno je potpredsednik Foruma mladih Dosta je bilo i koordinator OO DJB Vračar.

Zorana Čolaković

Zorana Čolaković je rodjena u Novom Sadu 05.10.1999. godine, ali je odrasla u Bačkoj Palanci. Tamo je završila srednju školu TŠ”9.maj”. Brucoš je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, odsek Medjunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija. Aktivista je u Srpskoj napredoj stranci i predsednica omladine te stranke.

 

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti