Program

Program se izvodi u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, Makedonska 2. Usled pandemija uzrokovane virusom COVID-19, nastava se u drugom semestru odvija online

Detaljnije

Raspored

Tokom akademske 2019/20. godine polaznici i polaznice slušaju predavanja na modulima Politika I i Ekonomska i socijalna politika u prvom semestru, dok su u drugom semestru to moduli Politika II i Evropske integracije.

Detaljnije

Polaznici

Naši polaznici su mladi lideri, predstavnici političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivisti OCD koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Detaljnije

dobrodošli na program PolitiKAS

Beogradska otvorena škola i Fondacija Konrad Adenauer organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za mlade lidere s ciljem da im se pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada. Cilj programa je i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija. Program je namenjen mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju vrednosti desnog centra i umerene desnice.

Vesti

PolitiKAS debate: Pravilnim političkim komuniciranjem do afirmacije politike
10. Jun 2021.
PolitiKAS debate: Kako se danas komuniciraju političke poruke?
01. Jun 2021.
PolititKAS debate: Spoljni akteri i benefiti, mogućnosti i izazovi za Zapadni Balkan
28. May 2021.
PolitiKAS Debate: Uticaj spoljnih aktera na Zapadni Balkan
13. May 2021.
Vidi sve

Ukratko o KAS-u i BOŠ-u

Fondacija Konrad Adenauer (KAS) je nemačka politička fondacija. KAS deluje nezavisno u oblastima političkog savetovanja i obrazovanja. Od 1964. godine nosi ime prvog nemačkog saveznog kancelara, čije principe Fondacija sledi kao svoju obavezu. Fondacija je prisutna u mnogim zemljama sveta, a i u Nemačkoj ima razvijenu mrežu obrazovnih centara.

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine.

BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje rad javnih institucija i organizacija građanskog društva, razvija i zagovara javne praktične politike u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd
© 2016 Beogradska otvorena škola | Politika privatnosti