Saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta

Istorijat – Saradnja sa Ministarstvom omladine i sporta

Tim profesionalaca BOŠ-a je odmah nakon usvajanja Nacionalne strategije za mlade, u junu 2008. godine, počeo da pruža podršku Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije. Od tada, pa do danas BOŠ je značajno doprineo kako izgradnji institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike, sistema karijernog vođenja i savetovanja, tako i procesu sprovođenja i promocije normativnih i strateških dokumenata od značaja za mlade.

Program podrške javnoj upravi

Beogradska otvorena škola od osnivanja pruža podršku jačanju kapaciteta javne uprave u velikom broju oblasti: obrazovanje, mladi i evropske integracije. Pored toga je partnerski radila na uvođenju novih i inovativnih mehanizama rada u javnom sektoru. Kao rezultat toga u okviru Centra za izgradnju kapaciteta formiran je Tim za podršku Beogradske otvorene škole 2008. godine.

Vesti

Arhiva vesti