Pogledi na partnerstvo: pregled ključnih rezultata istraživanja

Da li pravni okvir daje dovoljno široke mogućnosti za učešće organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka i koliko su svi učesnici u procesu upoznati sa njim? Kako OCD trenutno učestvuju u procesima konsultacija, javnih rasprava i radnim grupama na nacionalnom i lokalnom nivou? Kako ovo učešće vide predstavnici ministarstava, kako zaposleni u jedinicama lokalne samouprave a kako same organizacije?

PREGLED KLJUČNIH REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Karijerno vođenje i savetovanje u KZM

Podaci  ukazuju na to da se poslednjih godina smanjuje broj mladih koji navode da  dobijaju podršku za svoj karijerni razvoj preko KZM, što ukazuje na to da se situacija u ovoj  oblasti promenila. Zbog toga naše novo istraživanje da odgovara na pitanje kakvo je trenutno stanje u ovoj oblasti. Koliko KZM sprovodi usluge KViS? Kako to sprovođenje usluga izgleda? S kojim preprekama se suočavaju KZM u ovoj oblasti?

U publikaciji pred vama nalaze se odgovori na ova i druga pitanja o stanju karijernih usluga u kancelarijama za mlade.

OTVORI PUBLIKACIJU

Veštine neophodne za zapošljivost mladih

Prepoznato je da je veliki procenat mladih na Zapadnom Balkanu nezaposlen i da im nedostaju znanja i veštine koji su neophodni na tržištu rada. Iako postoje jasni dokazi da su efekti neformalnog obrazovanja na unapređenje veština koje podstiču zapošljivost mladih ljudi višestruko pozitivni, toj oblasti ne posvećuje se dovoljna pažnja na regionalnom nivou.

Preporuke

Najnovija istraživanja

Sve vesti

Izdvajamo

Beogradska otvorena škola se bavi istraživanjima vezanim za proces evropskih integracija u oblasti dobrog upravljanja, energije, klime i životne sredine, karijernog vođenja i savetovanja, obrazovanja i istraživanja o mladima.