Veštine neophodne za zapošljivost mladih

Prepoznato je da je veliki procenat mladih na Zapadnom Balkanu nezaposlen i da im nedostaju znanja i veštine koji su neophodni na tržištu rada. Iako postoje jasni dokazi da su efekti neformalnog obrazovanja na unapređenje veština koje podstiču zapošljivost mladih ljudi višestruko pozitivni, toj oblasti ne posvećuje se dovoljna pažnja na regionalnom nivou.

Preporuke

Unapređenje pravnog okvira za uređenje radnih praksi u Republici Srbiji

Svaka peta mlada osoba je učestvovala u programu praksi. Međutim, ne postoji adekvatna pravna zaštita za mlade ljude koji učestvuju u programima praksi, kao ni standardi koji bi obezbedili njihov kvalitet.

Preporuke

Odsustvo prostora za učešće građana u izradi javnih politika

Svoj suverenitet građani ne iscrpljuju samo na izborima za svoje predstavnike u vlasti. Naime, isti se crpi svakog dana kroz otvaranje novih mogućnosti za učešće građana u izradi i sprovođenju javnih politika. Iako je u Republici Srbiji postupak javnih rasprava najbolji vid neposrednog učešće građana u izradi javnih politika, građani istom imaju pristup u jako malom broju slučajeva.

Preporuke

Istraživanje školskih programa i planova za karijerno vođenje i savetovanje

Cilj istraživanja je bio utvrđivanje u kojoj meri srednje škole planiraju aktivnosti i usluge karijernog vođenja i savetovanja u skladu sa strateškim i zakonskim dokumentima. 

Preporuke

Veza hitnog postupka i javnih rasprava

Iako se često pretpostavlja da hitni postupak za donošenje zakona nužno isključuje javne rasprave, to, zapravo, ne odgovara stvarnosti. Naime, hitan postupak oličava odnos između zakonodavnog tela, Narodne skupštine Republike Srbije, i Vlade Republike Srbije. Isti se, stoga, nalazi u Poslovniku o radu Narodne skupštine. Sa druge strane, javne rasprave su deo Poslovnika o radu Vlade Republike Srbije i čine odnos između građana, tj, javnosti, i Vlade. U Poslovniku o radu Vlade ne navodi se odsustvo javne rasprave u slučaju hitnog postupka za donošenje zakona u Narodnoj skupštini.

Preporuke

Najnovija istraživanja

Sve vesti

Izdvajamo

Beogradska otvorena škola se bavi istraživanjima vezanim za proces evropskih integracija u oblasti dobrog upravljanja, energije, klime i životne sredine, karijernog vođenja i savetovanja, obrazovanja i istraživanja o mladima.