Preuzmite komentare za javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije

Trenutno je u toku javna rasprava o Prostornom planu Republike Srbije i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu, koju je, 5. aprila, objavilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prostorni plan će definisati prostorni razvoj Srbije do 2035. godine, а јavni uvid traje do 5. maja. 

DETALJNIJE

Svi želimo da dišemo

U prethodna tri meseca kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist vazduh” okupila je mrežu od više od 520 organizacija, pojedinaca i eksperata i ekspertkinja sa ciljem da informiše stanovnike Zapadnog Balkana o uzrocima, posledicama i mogućim rešenjima za poboljšanje kvaliteta vazduha. Ovom kampanjom želeli smo da istaknemo da svi mi sa Zapadnog Balkana imamo dovoljno potencijala, znanja i kapaciteta, da zajedno i solidarno radimo na rešavanju problema zagađenja vazduha. 

DETALJNIJE

Poziv na učešće u javnom uvidu za nacrt Prostornog plana Republike Srbije

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 5. aprila objavilo javni uvid u dva važna dokumenta: nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu. Javni uvid traje do 5. maja.

DETALJNIJE

Koalicija 27: Ponoviti proces izmena Zakona o zaštiti prirode

Koalicija 27, čija je Beogradska otvorena škola članica, i preko 40 organizacija civilnog društva podnele su zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine za ponovno pokretanje postupka izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode. Ustanovljeni su brojni propusti u proceduri izrade, javnoj raspravi i sadržini izmena i dopuna, zbog čega je Koalicija 27 pozvala Ministarstvo da ponovljeni postupak sprovede transparentno, u skladu sa zakonom i uz konsultacije sa svim zainteresovanim stranama.

DETALJNIJE

Sve karte na sto o kvalitetu vazduha

Bilo da dišemo sve gori vazduh ili samo toga postajemo svesniji zahvaljujući popularnim aplikacijama, a posebno aktivističkim kampanjama, pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost o nivou zagađenja.

DETALJNIJE

RERI i BOŠ: U ponovno izloženom Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Beograd nisu napravljena značajna poboljšanja

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovali su 23. marta, treći krug javnih konsultacija, ovaj put o ponovljenom javnom uvidu u Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Beograd. 

DETALJNIJE

DIŠI SLOBODNO – Javne konsultacije o Nacrtu plana kvaliteta vazduha za Beograd koji se nalazi na ponovljenom Javnom uvidu

Pozivamo vas da se uključite u Javne konsultacije o Ponovljenom javnom uvidu u Nacrt plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd. Javne konsultacije organizujemo sa ciljem da okupimo stručnu i zainteresovanu javnost, kako bismo zajedno razgovarali o sadržaju Nacrta plana, izmenama u Nacrtu nakon prvih javnih konsultacija, i formulisali ključne preporuke za unapređenje teksta.

DETALJNIJE

Za termoelektrane na ugalj i zagađujuću industriju više nema mesta na Zapadnom Balkanu

Sagorevanje uglja je najveći pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu, a glavnu ulogu imaju termoelektrane. Kompanije koje njima upravljaju i države regiona ne pridržavaju se zakona o emisijama štetnih gasova. Isto važi za ostala velika ložišta – industrijske pogone s najvećom potrošnjom energije, a ona su u industrijskoj delatnosti najodgovornija za zagađivanje pored proizvodnje struje. S termoelektranama na ugalj neće biti moguće dostići ugljeničnu neutralnost do polovine veka. Takođe, industriji preti finansijski krah ukoliko brzo ne počne da usvaja čistije tehnologije.

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Bilten

PRIJAVITE SE DA REDOVNO DOBIJATE
EKŽurnal

Prijavi se

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici u oblasti Energije, Klime i Životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.