Koliku cenu životna sredina plaća za ekonomski razvoj?

U Perlezu je, kao nastavak junskih protesta, 18. jula održan okrugli sto pod nazivom „Ekonomski razvoj na uštrb životne sredine“. Perlez je jedna od lokalnih zajednica u kojima je Beogradska otvorena škola instalirala senzor za merenje kvaliteta vazduha, sa ciljem da građanima ovog mesta omogući pristup informacijama o tome kakav vazduh udišu, budući da zvanično merenje u ovom mestu ne postoji.

DETALJNIJE

Održana radionica o Agendi 2030 i planskom sistemu na lokalnom nivou u oblasti životne sredine u Boru

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom Društvom mladih istraživača Bor je 9. jula organizovala radionicu Agenda 2030 i planski sistem na lokalnom nivou u oblasti životne sredine za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva. Cilj radionice bio je osnaživanje predstavnika civilnog društva u Boru kako bi aktivno pratili i učestvovali u procesu izrade Lokalnog plana razvoja.

DETALJNIJE

Snažno zeleno: Korak bliže efikasnijoj zaštiti životne sredine

Realizacijom programa „Snažno zeleno” BOŠ pruža podršku lokalnim organizacijama širom Srbije u nameri da unaprede javne politike iz neke od oblasti zaštite životne sredine i poboljšaju kvalitet života u svojim zajednicama. Od juna do januara 2021. BOŠ će raditi sa 18 organizacija koje će sprovoditi projekte u okviru šest tematskih oblasti: klimatske promene, kvalitet vazduha, upravljanje otpadom, zaštita i upravljanje vodama, zaštita prirode i horizontalno zakonodavstvo.

DETALJNIJE

Nema mera bez merenja: Kakvi su rezultati građanskog merenja kvaliteta vazduha?

Pozivamo vas da pratite online predstavljanje rezultata građanskog merenja kvaliteta vazduha, 24. juna od 18 časova.

DETALJNIJE

„Kvalitet vazduha u Republici Srbiji: Od merenja ka merama“ nova publikacija Beogradske otvorene škole

Predstavljamo vam novu publikaciju Beogradske otvorene škole „Kvalitet vazduha u Republici Srbiji: Od merenja ka merama“. Ova publikacija bavi se analizom stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, toga koje zagađujuće materije udišemo i odakle dolazi ovo zagađenje – odnosno ko su najveći zagađivači . Pored toga ova publikacija prikazuje i odakle dobijamo podatke o kvalitetu vazduha, gde se sve nalaze stanice za merenje kvaliteta vazduha, koja je pouzdanost ovih podataka i na koji način treba unaprediti monitoring.

DETALJNIJE

Objavljeno prvo izdanje biltena Platforme „Održivi razvoj za sve“

U okviru rada Platforme uvedena je nova praksa - objava mesečnog biltena, koji sadrži različite intervjue, tekstove i izveštaje u vezi sa temama i aktivnostima Platforme. Bilten je osmišljen sa ciljem podizanja vidljivosti Agende 2030, a svaka članica Platforme učestvuje u njegovom kreiranju.

DETALJNIJE

Neophodni su dijalog i planiranje pravedne energetske tranzicije zarad očuvanja radnih mesta

Organizacije civilnog društva pozdravile su najavljeno zaustavljanje izgradnje nove termoelektrane Kolubara B u Srbiji, i ocenile to kao prvi korak u pravcu borbe protiv zagađenja vazduha i dekarbonizaciji. Organizacije naglašavaju da postepeno ukidanje uglja može biti uspešno samo ako je podržano integrisanim, pravovremenim i preciznim planovima za pravednu energetsku tranziciju, koji uključuju sve pogođene i zainteresovane strane. Na taj način je jedino moguće obezbediti nova radna mesta u sektoru energetike, odnosno budućnost građanima i građankama Srbije.

 

Nova Bankwatch publikacija: Osam koraka ka pravednoj tranziciji na Zapadnom Balkanu

Na osnovu trogodišnjeg rada na pravednoj tranziciji u zemljama centralne i istočne Evrope, Bankwatch je sastavio set smernica koje zemlje zapadnog Balkana, koje sada započinju proces, mogu koristiti za pokretanje sopstvene pravedne tranzicije.

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Bilten

PRIJAVITE SE DA REDOVNO DOBIJATE
EKŽurnal

Prijavi se

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici u oblasti Energije, Klime i Životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.