Do energetske sigurnosti i klimatske neutralnosti kroz izradu Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana - neophodne su veće ambicije i veće uključivanje javnosti

Doprinos građana Bora lokalnom Planu razvoju u oblasti zaštite životne sredine

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom, Društvom mladih istraživača Bor, organizovala je 23. novembra drugi okrugli sto u Boru na temu lokalnog razvojnog planiranja. Događaj je okupio predstavnike civilnog društva i gradske uprave, u cilju identifikovanja ključnih izazova i razvojnih prioriteta, koji će se naći u delu Lokalnog plana razvoja Grada Bora koji se odnosi na zaštitu životne sredine.

DETALJNIJE

Nakon COP 26, lideri Zapadnog Balkana moraju odgovorno da ispune preuzete međunarode obaveze i ublaže klimatsku krizu, upozoravaju stručnjaci za životnu sredinu

Regionalni lideri treba da ispune svoja politička obećanja i da se bez odlaganja posvete Zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Razarajući uticaji klimatskih promena, kao i svakodnevno toksično zagađenje vazduha, trpe građani širom regiona i plaćaju visoku cenu neefikasnih i nemarnih državnih politika.

DETALJNIJE

Regionalna akcija sadnje drveća u borbi za čistiji vazduh

U više gradova regiona, 19. i 20. novembra će biti posađeno više od 400 stabala drveća, kao deo druge po redu akcije „Drvo prijateljstva“ koju Evropski fond za Balkan (EFB) sprovodi u saradnji s lokalnim partnerima.

DETALJNIJE

RERI: Vlada Srbije ponovo predlaže odlaganje primene Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja

Predlog izmena Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji je, bez javne rasprave upućen Narodnoj skupštini, pokazuje da Republika Srbija i nadležno ministarstvo za zaštitu životne sredine nemaju kapacitet da sprovode propise.

DETALJNIJE

Zeleni razgovori: Klimatska akcija i COP26

U okviru 12. izdanja Green Fest-a, međunarodnog festivala zelene kulture biće organizovana panel diskusija na temu: Klimatska akcija i COP26.

DETALJNIJE

Izveštaj Koalicije 27: Građani izašli iz karantina, institucije i dalje zatvorene

Izveštaj, koji prati napredak reformi predviđenih EU pregovaračkim Poglavljem 27, analizira stanje u 10 oblasti u životnoj sredini u Srbiji i ove godine akcenat stavlja na nedostatak učešća građana, stručne javnosti i civilnog sektora u procesu donošenja odluka u životnoj sredini.

DETALJNIJE

Okrugli sto u Boru o razvoju i unapređenju životne sredine kroz budući Lokalni plan razvoja

Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom Društvom mladih istraživača Bor, organizovala je prvi okrugli sto u Boru 25. oktobra. Događaj je okupio predstavnike civilnog društva i gradske uprave, u cilju identifikovanja ključnih izazova i razvojnih prioriteta, koji će se naći u delu Lokalnog plana razvoja Grada Bora koji se odnosi na zaštitu životne sredine.

IZDVAJAMO

Održan Dijalog o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Društveni dijalog “Unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prirode” održan je u petak, 1. oktobra u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a na inicijativu i u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Svetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF) Adria, Centrom za istraživanje biodiverziteta i Mladim istraživačima Srbije. Dijalog je održan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Fondacije BFPE za odgovorno društvo i Ambasade Kraljevine Norveške.

DETALJNIJE

Šta smo disali između dva septembra?

Agencija za zaštitu životne sredine je 13. septembra 2021. godine objavila Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji u 2020. godini koji sadrži prikaz rezultata monitoringa kvaliteta vazduha na nacionalnom i lokalnom nivou. Sastavni deo ovog Izveštaja je i ocena kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama, prema kojoj je u svim aglomeracijama u Republici Srbiji (Beograd, Niš, Bor, Užice, Kosjerić, Smederevo i Pančevo) tokom 2020. godine zabeleženo prekomerno zagađenje vazduha, osim u Novom Sadu gde je kvalitet vazduha ocenjen kao neznatno zagađen.

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Bilten

PRIJAVITE SE DA REDOVNO DOBIJATE
EKŽurnal

Prijavi se

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici u oblasti Energije, Klime i Životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.