Koalicija 27: Ponoviti proces izmena Zakona o zaštiti prirode

Koalicija 27, čija je Beogradska otvorena škola članica, i preko 40 organizacija civilnog društva podnele su zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine za ponovno pokretanje postupka izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode. Ustanovljeni su brojni propusti u proceduri izrade, javnoj raspravi i sadržini izmena i dopuna, zbog čega je Koalicija 27 pozvala Ministarstvo da ponovljeni postupak sprovede transparentno, u skladu sa zakonom i uz konsultacije sa svim zainteresovanim stranama.

DETALJNIJE

Sve karte na sto o kvalitetu vazduha

Bilo da dišemo sve gori vazduh ili samo toga postajemo svesniji zahvaljujući popularnim aplikacijama, a posebno aktivističkim kampanjama, pritisak javnosti ostaje ključan za unapređivanje sistema merenja i ostvarivanje prava na obaveštenost o nivou zagađenja.

DETALJNIJE

RERI i BOŠ: U ponovno izloženom Nacrtu Plana kvaliteta vazduha za Beograd nisu napravljena značajna poboljšanja

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovali su 23. marta, treći krug javnih konsultacija, ovaj put o ponovljenom javnom uvidu u Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Beograd. 

DETALJNIJE

DIŠI SLOBODNO – Javne konsultacije o Nacrtu plana kvaliteta vazduha za Beograd koji se nalazi na ponovljenom Javnom uvidu

Pozivamo vas da se uključite u Javne konsultacije o Ponovljenom javnom uvidu u Nacrt plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd. Javne konsultacije organizujemo sa ciljem da okupimo stručnu i zainteresovanu javnost, kako bismo zajedno razgovarali o sadržaju Nacrta plana, izmenama u Nacrtu nakon prvih javnih konsultacija, i formulisali ključne preporuke za unapređenje teksta.

DETALJNIJE

Za termoelektrane na ugalj i zagađujuću industriju više nema mesta na Zapadnom Balkanu

Sagorevanje uglja je najveći pojedinačni izvor zagađenja vazduha na Zapadnom Balkanu, a glavnu ulogu imaju termoelektrane. Kompanije koje njima upravljaju i države regiona ne pridržavaju se zakona o emisijama štetnih gasova. Isto važi za ostala velika ložišta – industrijske pogone s najvećom potrošnjom energije, a ona su u industrijskoj delatnosti najodgovornija za zagađivanje pored proizvodnje struje. S termoelektranama na ugalj neće biti moguće dostići ugljeničnu neutralnost do polovine veka. Takođe, industriji preti finansijski krah ukoliko brzo ne počne da usvaja čistije tehnologije.

DETALJNIJE

Reč, dve o održivom razvoju: Nova publikacija Beogradske otvorene škole

Projektni tim Beogradske otvorene škole je, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, izradio publikaciju „Reč-dve o održivom razvoju“ koja obrađuje šest ciljeva održivog razvoja koji se bave pitanjima zaštite životne sredine.

DETALJNIJE

Reportaže o održivoj budućnosti Sremskih Karlovaca koje vredi pogledati

Projektni tim Beogradske otvorene škole, u saradnji sa lokalnim partnerima – Pokretom gorana Vojvodine izradio je dve reportaže u Sremskim Karlovcima u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“. Reportaže se odnose na Agendu 2030 i pojedine ciljeve održivog razvoja kao i njihov uticaj i značaj za lokalne sredine u Srbiji. One daju odgovore na pitanja u kakvoj su vezi ciljevi održivog razvoja sa turizmom, vinogradarstvom ili uticajem klimatskim promena na Sremkse Karlovce.

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Bilten

PRIJAVITE SE DA REDOVNO DOBIJATE
EKŽurnal

Prijavi se

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici u oblasti Energije, Klime i Životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.