Petogodišnji projekat „Zajedno za životnu sredinu“ zvanično otvoren

Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuli su petogodišnji projekat „Zajedno za životnu sredinu“, čiji je glavni cilj unapređenje zaštite životne sredine i biodiverziteta u Srbiji. Projekat je otvoren na konferenciji koja je okupila više od 70 predstavnika različitih društvenih sektora - javnog, civilnog i poslovnog, u cilju razvoja zajedničke saradnje. Učesnici su imali priliku za međusobnu diskusiju o važnosti i značaju ovakvog projekta, potencijalnim benefitima, preprekama i doprinosu koji mogu pružiti kroz svoju ekspertizu i delovanje.  

DETALJNIJE

COP 27: Na samitu ništa novo

Lideri više od 120 zemalja sveta prisustvovali su UN Samitu o klimatskim promenama (Conference of Parties − COP 27) koji je održan u egipatskom letovalištu Šarm el Šeiku. Od 6. do 18. novembra razgovaralo se o daljim koracima za zaustavljanje klimatskih promena. Ovo je peti samit koji je održan u Africi, na kontinentu koji se smatra jednim od najranjivijih na posledice klimatskih promena. Sve zemlje su bile pozvane da ne dozvole da rat u Ukrajini i globalna finansijska kriza budu prepreka na putu zaustavljanja daljeg porasta globalne temperature.

DETALJNIJE

Životna sredina (ni)je prioritet: Zagađenje sve veće, a budžet za milijardu dinara manji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2022. godinu sa sobom nosi brojna smanjenja određenih stavki u budžetu, među kojima se najznačajnije razlike odnose na: Sanaciju i zatvaranje nesanitarnih deponija, sistem upravljanja otpadom, izgradnju regionalnih centara upravljanja otpadom, kao i na ostale stavke upravljanja otpadom, otpadnim vodama i hemikalijama, te smanjenja iznose više od 2,5 milijardi dinara. 

DETALJNIJE

Energetska kriza i obnovljivi izvori energije u Srbiji: Kako je Sunce zaklonjeno administrativnim barijerama?

Imperativ odustajanja od fosilnih goriva pre svega leži u činjenici da zagađuju životnu sredinu, uzrokuju klimatske promene i imaju ograničene zalihe, a sada je pitanje dostupnosti ovih izvora energije i zavisnost od uvoza energije iz drugih zemalja postalo značajno otežavajući faktor za energetske sisteme širom Evrope.

DETALJNIJE

Učimo zajedno o Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja

Beogradska otvorena škola je pripremila online predavanje o ciljevima održivog razvoja, i to onim koji se tiču zaštite sredine u kojoj živimo. To su ciljevi koji nam govore o tome kako da zaustavimo galopirajuće posledice klimatskih promena, kako da održimo naša mora i okeane plavim i na koji način da prestanemo da uzimamo od prirode više nego što možemo da joj vratimo.

DETALJNIJE

Građanski monitoring kvaliteta vazduha – šta smo udisali od početka godine

U Srbiji je vazduh zvanično prekomerno zagađen u 15 gradova i aglomeracija. Ovo je ocena kvaliteta vazduha za 2020. godinu, koju smo od Agencije za zaštitu životne sredine dobili u septembru 2021. godine. Za ocenu vazduha u prethodnoj, 2021. godini, sačekaćemo septembar ove godine. Kakav smo vazduh do sad disali ove godine, zvanično ćemo saznati, pogađate, tek na jesen 2023. godine.

DETALJNIJE

Koliko je Srbija daleko od primene Agende 2030?

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Održivi razvoj za sve” pripremile su drugi po redu Monitoring izveštaj o napretku u pripremljenosti Srbije za sprovođenje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja.

DETALJNIJE

Vodič za početnike o Sistemu za trgovinu emisijama Evropske unije

Sistem za trgovinu emisijama Evropske unije (EU ETS) često se pominje kao temelj klimatske politike EU. Cilj mu je da smanji emisije kroz utvrđivanje cena za zagađenje koje proizvode gasovi sa efektom staklene bašte (GHG) iz energetskog sektora, industrije i sektora vazduhoplovstva.

DETALJNIJE

Sve karte na sto o kvalitetu vazduha

I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mernih stanica za kvalitet vazduha i sistema za informisanje javnosti u zemljama regiona, kvalitet i količina podataka o zagađenju i dalje nisu na zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti mnogo dostupniji i jasniji.

DETALJNIJE

Razbijanje mita: hronologija upotrebe uglja u Srbiji

Nedavni kolaps energetskog sistema Srbije koji se bazira na uglju podriva mit o pouzdanosti ovog izvora energije. Dana 12. decembra 2021. stala je termoelektrana Nikola Tesla, energetski oslonac Srbije. Da li je mokar sneg mogao biti uzrok poremećaja u snabdevanju ugljem? Brojni pokazatelji potvrđuju da je prvenstveno reč o lošem planiranju i upravljanju energetskim sistemom Srbije, naime termoelektranama na ugalj.

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici u oblasti Energije, Klime i Životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.