Da li su lokalne zajednice spremne da pređu sa linearne na cirkularnu ekonomiju?

Cirkularna ekonomija je relativno nov koncept ekonomskog modela koji teži smanjenju potrošnje prirodnih resursa, energije i nastajanja otpada kroz dizajniranje proizvoda i proizvodnih procesa tako da se sirovine upotrebljavaju što je moguće duže, a finalni proizvodi popravljaju, održavaju i materijali nakon upotrebe recikliraju.

DETALJNIJE

Energetska tranzicija i kvalitet vazduha: Šta je rešenje u vreme krize?

Energetska tranzicija predstavlja proces prelaska iz sistema u kome se za proizvodnju energije dominantno koriste neobnovljivi izvori u sistem koji je zasnovan na korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovaj proces zahteva ogromne promene kako u tehnologiji proizvodnje, tako i u načinu upravljanja proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom energije.

DETALJNIJE

Prilagođavanje klimatskim promenama i biodiverzitet: Da li je priroda od vitalnog značaja za zaštitu klime?

Klimatske promene su jedna od tri primarne pretnje koje ugrožavaju biodiverzitet, ostale su zagađenje i gubitak staništa usled prekomernog korišćenja prirodnih resursa. Srbija je zemlja koja ima značajan biodiverzitet, a koji je ugrožen brojnim pretnjama među kojima su i uticaji klimatskih promena

DETALJNIJE

Šta je okidač za aktivizam u lokalnim zajednicama?

Da li je podrška neformalnim grupama (finasijska, mentroska) zaista način da se podstakne aktivizam u lokalnim zajednicama? Koliko je ona efikasna i održiva? Koja su druga inovativna rešenja za podsticaj aktivizma u lokalnim zajednicama? U dvorištu Muzeja afričke umetnosti okupili smo više od 80 predstavnika lokalnih udruženja i u okviru Zelenih razgovora sa njima diskutovali o lokalnom aktivizmu i značaju koji on ima za jedno društvo.

DETALJNIJE

Učimo zajedno o Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja

Beogradska otvorena škola je pripremila online predavanje o ciljevima održivog razvoja, i to onim koji se tiču zaštite sredine u kojoj živimo. To su ciljevi koji nam govore o tome kako da zaustavimo galopirajuće posledice klimatskih promena, kako da održimo naša mora i okeane plavim i na koji način da prestanemo da uzimamo od prirode više nego što možemo da joj vratimo.

DETALJNIJE

Građanski monitoring kvaliteta vazduha – šta smo udisali od početka godine

U Srbiji je vazduh zvanično prekomerno zagađen u 15 gradova i aglomeracija. Ovo je ocena kvaliteta vazduha za 2020. godinu, koju smo od Agencije za zaštitu životne sredine dobili u septembru 2021. godine. Za ocenu vazduha u prethodnoj, 2021. godini, sačekaćemo septembar ove godine. Kakav smo vazduh do sad disali ove godine, zvanično ćemo saznati, pogađate, tek na jesen 2023. godine.

DETALJNIJE

Koliko je Srbija daleko od primene Agende 2030?

Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Održivi razvoj za sve” pripremile su drugi po redu Monitoring izveštaj o napretku u pripremljenosti Srbije za sprovođenje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja.

DETALJNIJE

Vodič za početnike o Sistemu za trgovinu emisijama Evropske unije

Sistem za trgovinu emisijama Evropske unije (EU ETS) često se pominje kao temelj klimatske politike EU. Cilj mu je da smanji emisije kroz utvrđivanje cena za zagađenje koje proizvode gasovi sa efektom staklene bašte (GHG) iz energetskog sektora, industrije i sektora vazduhoplovstva.

DETALJNIJE

Sve karte na sto o kvalitetu vazduha

I pored znatnih pomaka od početka uspostavljanja mreže mernih stanica za kvalitet vazduha i sistema za informisanje javnosti u zemljama regiona, kvalitet i količina podataka o zagađenju i dalje nisu na zadovoljavajućem nivou, a zvanični rezultati moraju biti mnogo dostupniji i jasniji.

DETALJNIJE

Razbijanje mita: hronologija upotrebe uglja u Srbiji

Nedavni kolaps energetskog sistema Srbije koji se bazira na uglju podriva mit o pouzdanosti ovog izvora energije. Dana 12. decembra 2021. stala je termoelektrana Nikola Tesla, energetski oslonac Srbije. Da li je mokar sneg mogao biti uzrok poremećaja u snabdevanju ugljem? Brojni pokazatelji potvrđuju da je prvenstveno reč o lošem planiranju i upravljanju energetskim sistemom Srbije, naime termoelektranama na ugalj.

DETALJNIJE

Vesti

Sve vesti

Transformator

Evropa za poneti

Evropa za poneti

Progovori o pregovorima

Bilten

PRIJAVITE SE DA REDOVNO DOBIJATE
EKŽurnal

Prijavi se

Građanska mreža za merenje kvaliteta vazduha u Srbiji

Beogradska otvorena škola doprinosi odgovornoj politici u oblasti Energije, Klime i Životne sredine koja je zasnovana na građanskom učešću u procesu donošenja odluka i partnerstvu civilnog društva i javnih institucija.