Transparentnost

Transparentnost, kao jedno od osnovnih načela dobrog upravljanja, podrazumeva javnost u radu organa javne uprave.

Detaljnije

Participacija

Participacija, kao jedno od osnovnih načela dobrog upravljanja, podrazumeva aktivno i ravnopravno učešće građana u procesu donošenja odluka i ostvarivanju opšteg dobra.

Detaljnije

Odgovornost

Odgovornost podrazumeva pouzdanu praksu polaganja računa organa javne uprave, kao i pojedinačnu odgovornost javnih službenika građanima.

Detaljnije

Mreža instituta i škola za javnu upravu u srednjoj i istočnoj Evropi

Mreža instituta i škola za javnu upravu u srednjoj i istočnoj Evropi

Regionalna mreža civilnog društva za praćenje reforme javne uprave (VeBER)

Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO)