Akademsko savetovanje

Program akademskog savetovanja Beogradske otvorene škole ima za cilj da informiše zainteresovane o mogućnostima studiranja u inostranstvu kao i da administrira programe stipendija, s ciljem da, kroz povećanje mobilnosti mladih, doprinese razvoju ljudskih resursa i reformi visokoškolskog obrazovanja u Srbiji.

CEU - MESTO ZA JAČANJE OTVORENOG DRUŠTVA

Centralno-evropski univerzitet je „raskrsnica“ za studente i studentkinje iz više od 100 zemalja koji se usavršavaju na master ili doktorskim studijama. Jedinstvena kombinacija nacionalnosti, etničkih grupa i kultura na CEU stvara idealno okruženje za ispitivanje tema u vezi sa „otvorenim društvom“ kao što su demokratija u nastajanju, tranzicione ekonomije, sloboda medija, nacionalizam, ljudska prava i vladavina zakona. Tako, CEU donosi višestruku perspektivu i interdisciplinarnost proučavanjima svim aspektima zajednice.

CSSA - Naredna stanica u razvoju akademske karijere

Četiri reči koje tvoje doktorske studije mogu pretvoriti u zanimljivu istraživačku avanturu - Civil Society Scholar Awards. Program stipendiranja koji je namenjen doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama sa ciljem da im omogućio pristup sredstvima neophodnim za njihov dalji profesionalni razvoj na nekom od fakulteta ili istraživačkih ustanova u Sjedinjenim američkim državama ili Evropi.

Pridruži se akterima promena iz celog sveta

Da li je prijava odgovarajuća za CEU? Koji dokumenti su potrebni za prijavu na konkurs za CSSA? Ako imaš ovakva ili slična pitanja, ne oklevaj da nas kontaktiraš!