BOŠ Karijera

Prvi besplatan onlajn sistem u Srbiji za planiranje karijere. Nudimo ti testove za samoprocenu, opise zanimanja, fakulteta i visokih škola, formular za karijerni plan i CV! Naša savetnica za karijeru ti stoji na raspolaganju za sve vrste nedoumica u karijeri.

DETALJNIJE

[Poziv na obuku] Promoteri pristupačnosti – obuka kako prilagoditi aktivnosti i usluge mladima sa invaliditetom

Beogradska otvorena škola Vas poziva da uzmete učešće u jednodnevnoj obuci namenjenoj predstavnicima organizacija i institucija koji rade sa mladima i za mlade i bave se organizacijom različitih događaja i pružanjem usluga, a uz to žele da se osnaže kako da svoje redovne usluge i aktivnosti prilagode mladima sa invaliditetom.

DETALJNIJE

Karijerno vođenje i savetovanje migranata

Osnaživanje migranata za ulazak na EU tržište rada predstavlja težak i izazovan proces koji karakterišu različite i za njih često neizvesne socio - ekonomske, društveno - političke i kulturološke razlike i barijere. Tokom njihovog procesa prilagođavanja na drugačiju kulturu veštine karijernog vođenja i savetovanja mogu poslužiti kao korisna alatka za efikasnije snalaženje, adaptaciju i razumevanje društvenih prilika i integracije na tržište rada.

DETALJNIJE

Zašto #unicorn prakse?

Istraživanja u Srbiji su pokazala da mladi imaju pozitivne stavove prema praksama, ali da je čak 50% mladih bilo u programu prakse bez mentorstva. Podaci govore da je 78% mladih učestvovalo u programu prakse bez ugovora, a čak 90% praktikanata nije bilo plaćeno. U borbi da se ove brojke promene u korist mladih i kvalitetnih praksi, Beogradska otvorena škola 15. novembra 2019. u Beogradu obeležila je Međunarodni dan praktikanata u okviru Nacionalnog foruma za zapošljavanje mladih.

Kvalitetne radne prakse – zaključci sa sastanaka

Tokom meseca oktobra na inicijativu Beogradske otvorene škole održani su pojedinačni konsultativni sastanci sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Američke privredne komore u Srbiji,  predstavnicima programa „Znanjem do posla“, Unijom poslodavaca Srbije i predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sastanci na kojima su predstavljeni predlozi normativnih izmena režima obavljanja radnih praksi održani su u okviru projekta Unapređenje pravnog okvira za kvalitetne radne prakse, koji se realizuje uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

 

 

Na sastancima je donet jedinstven zaključak da se mladi danas suočavaju sa nizom prepreka pri pronalasku zaposlenja. Kako je formalno obrazovanje neusklađeno sa potrebama na tržištu rada, značaj radnih praksi kao proces učenja kroz sticanje radnog iskustva postaje neupitan. Stoga, doneto je više konstruktivnih rešenja kojima bi se kroz izmene Zakona o radu poboljšao položaj i smanjila nezaposlenost mladih. Glavni zaključak je da je, kroz mentorski rad i praćenje ciljeva učenja, neophodno obezbediti kvalitet radnih praksi.

Istraživanja u Srbiji su pokazala da mladi imaju pozitivne stavove prema praksama, ali da je čak 50% mladih bilo u programu prakse bez mentorstva, 78% je učestvovalo u programu prakse bez ugovora, a čak 90% praktikanata nije bilo plaćeno. Ovakvi podaci ne iznenađuju, imajući u vidu nalaze analiza Beogradske otvorene škole, koji ukazuju na to da u Srbiji ne postoji adekvatna ugovorna forma za regulisanje odnosa između praksodavaca i praktikanata, kao i da ne postoje mehanizmi za obezbeđivanje kvaliteta radnih praksi.

Brojni su pozitivni efekti koje radne prakse imaju po zapošljivost mladih, poput skraćenja tranzicije od obrazovanja do tržišta rada, unapređenja znanja, veština i kompetencija, sticanje iskustva, istraživanje karijernih opcija. Međutim, ovi efekti se mogu očekivati samo ukoliko su radne prakse kvalitetne, ograničenog trajanja, podrazumevaju mentora, postavljanje i praćenje ciljeva učenja, postoji ugovor na početku i sertifikat na kraju prakse.

Beogradska otvorena škola će i u narednom periodu nastaviti konsultativni proces u vezi sa predlogom normativnih izmena režima obavljanja radnih praksi i organizovati događaje za promociju značaja kvalitetnih radnih praksi. 

Održana napredna obuka o karijernom vođenju i savetovanju u srednjim školama

Kako da pomognemo učenicima da donesu karijerne odluke zasnovane na pravovremenim i tačnim informacijama? Koje su kompetencije neophodne karijernim praktičarima za uspešno sprovođenje usluga karijernog vođenja i savetovanja? Kako pripremiti učenike za intervju za posao ili praksu? Ovo su samo neke od tema kojima smo se bavili na dvodnevnoj obuci „Korak dalje ka sveobuhvatnim i kvalitetnim uslugama karijernog vođenja i savetovanja u srednjim školama“, održanoj 19. i 20. septembra u Beogradu.

DETALJNIJE

V REGIONALNA KONFERENCIJA „MOVE.LINK.ENGAGE. FUNDAMENTALS.WANTED“

Na sesiji pod nazivom Skills.Wanted - Guidance Policies towards Future Skills Development učesnici su razgovarali o unapređivanju zapošljivosti mladih i dualnog obrazovanja u Srbiji.

DETALJNIJE

Jačanje organizacija civilnog društva koje se bave unapređivanjem zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu

U petak, 6. septembra u Beogradu je održana ceremonija potpisivanja ugovora između Beogradske otvorene škole i organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana koje su nagrađene finansijskom podrškom od strane Evropske unije.

DETALJNIJE

Karijerno vođenje – gde je Srbija u odnosu na Evropsku uniju i Zapadni Balkan

Svaka osoba se u nekom trenutku suočava s promenama i pitanjima ‒ kako naći posao ili ga promeniti, kako izabrati srednju školu, fakultet ili visoku školu ili kako vratiti obrazovanju nakon nekoliko godina rada. Te nimalo jednostavne odluke donose se u kontekstu sveta rada, sveta u kojem su jedina konstante nesigurnost i stalna promena.


DETALJNIJE

5 za 5! - Na V Sajmu školskih timova dodeljeno pet nagrada

Da školske aktivnosti mogu istovremeno podsticati kreativnost i inovativnost učenika dok aktivno doprinose njihovom osposobljavanju u identifikaciji sopstvenih kompetencija i interesovanja koje se tiču daljeg obrazovanja ili uključivanja na tržište rada, pokazao je jubilarni peti po redu Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje u Privrednoj komori Srbije.

DETALJNIJE

Mladi

Škole

Biznis

Karijera

Mingl

Beogradska otvorena škola kroz programsku oblast za unapređivanje zapošljivosti podržava pojedince da kreativno odgovore na izazove aktivnog traženja, dobijanja i zadržavanja posla i napredovanja na poslovnom i privatnom planu.