"Jačanje lokalne transparentnosti" konkurs za podršku udruženjima

"Jačanje lokalne transparentnosti" konkurs za podršku udruženjima

 

O programu

 

Program podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova se izvodi u okviru projekta „Jačanje lokalne transparentnosti “. Projekat "Jačanje lokalne transparentnosti" sprovodi Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava, uz saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština, od januara 2015. godine. Projekat podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru programa "Podrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013". Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Cilj projekta je unapređenje transparentnosti jedinica lokalnih samouprava u Srbiji, njihovo osnaživanje na tom polju, kao i podizanje kapaciteta lokalnih udruženja građana za podizanje proaktivne transparentnosti na lokalnom nivou. Prva faza projekta je obuhvatila istraživanje transparentnosti 169 opština u Srbiji analizom dostupnosti informacija od javnog značaja. Nakon toga, organizovano je savetovanje na temu transparentnosti sa lokalnim samoupravama. Treća faza projekta se otvara Programom podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova.

Ciljevi programa

Opšti cilj Programa  je unapređenje lokalne transparentnosti i informisanosti građana o radu lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi Programa su:

- Unaprediti transparentnost i odgovornost jedinica lokalne samouprave kroz zagovaranje proaktivne transparentnosti;

- Informisati građane o značaju građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave;

- Unaprediti informisanost građana o javnim finansijama: budžet, javne nabavke, državna pomoć;

- Povećati učešće građana u javnom životu zajednice i procesu donošenja odluka.

Ko može da se prijavi

Na konkurs mogu da se prijave udruženja koja su registrovana ili imaju podružnicu na teritoriji jedne od opština ili gradova čiji informator o radu na osnovu rezultata dostupnih na strani dostup.no ima manje od trećine sadržaja. Spisak opština je dostupan i u Aneksu 2 ovog poziva.

Raspoloživa sredstva 

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa podrške udruženjima kroz dodelu malih grantova su 15.000,00 evra.  

Najveći mogući iznos pojedinačnog granta koji se dodeljuje udruženjima u okviru ovog Programa je 3.000,00 evra

Rok za podnošenje predloga projekata je 17. januar 2016. godine, u 23:59 h.

Opširnije smernice za podnošenje predloga projekata, kao i projektnu dokumentaciju možete preuzeti ovde:

 

Javni poziv

Spisak opština koje mogu da se prijave

Obrazac za pisanje predloga projekta

Obrazac za pisanje budžeta predloga projekta

 

Pitanja u vezi sa konkursom možete da pošaljete na adresu elektronske pošte dostupno@bos.rs  ili da ih postavite pozivanjem na broj telefona 011/3061 342 do 15. januara 2016. godine, do 17:00 časova.

21.12.2015.
CePIT
Vesti
Najave