PolitiKAS: O ulozi crkve u savremenom svetu, globalnim trendovima i energetskoj politici Srbije

Predavanja na obrazovnom programu PolitiKAS nastavila su se u online prostoru. Polaznici su tokom prethodnih nedelja imali priliku da saznaju nešto više o Evropskoj uniji nakon Brexit-a, Berlinskom procesu i evropskim integracijama Zapadnog Balkana, ali i o ulozi koju crkva ima u savremenom svetu, odnosno mehanizmima za borbu protiv opresije kada je u pitanju zaštita ličnih podataka.

Sedmo predavanje prolećnog semestra u okviru Modula Politika II održao je Nenad Stekić, istraživač sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu. On je govori na temu Globalni trendovi i savremeni svet, ističući tom prilikom značaj iznenadnih događaja koji imaju veliki uticaj na svetsku bezbednost i redefinisanje međunarodnih odnosa.

U okviru modula Evropske integracije predavanje na temu Energetska politika u Srbiji – od ispunjavanja forme ka stvarnim potrebama, održala je Varvara Aleksić, doktorandkinja na CEU u oblasti energetske politike. Polaznici su imali priliku da saznaju nešto više o energetskim ciljevima Evropske unije, o uticaju koji evropske integracije imaju na reformu energetskog sektora Republike Srbije ali i da se bliže upoznaju sa načinom funkcionisanja Energetske zajednice.

Do kraja nastavnog dela ostalo je još tri nedelje, a novosti o realizaciji predavanja možete pratiti na našem sajtu.  

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd