PolitiKAS: O regionalnoj omladinskoj politici i tome ko drži ključeve EU

Svakog utorka, u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer održavaju se blok predavanja u okviru prolećnog semestra za polaznike XI generacije obrazovnog programa PolitiKAS.

Teme koje su obrađivane u prethodnim nedeljama ticale su se odnosa Beograda i Prištine kao i kvaliteta proizvodnje za različita tržiša unutar Evropske unije. U okviru modula Politika II polaznicima je predavanje održala i Miljana Pejić, menadžerka Krovne organizacije mladih Srbije, na temu omladinske politike na regionalnom nivou. Tokom ovog interaktivnog predavanja polaznici su imali priliku da nauče nešto više o ciljevima omladinske politike, učešću mladih u procesu donošenja odluka, regionalnim inicijativama i platformama, ali i o Regionalnoj  kancelarija za saradnju mladih (RYCO), čiji je cilj da promoviše pomirenja i saradnje mladih u regionu kroz programe razmene mladih.

Tema predavanja održanog u okviru modula Evropske integracije bila je „Proces kreiranja zajedničkih politika i lobiranje u Evropskoj uniji“. Predavanje je održala Ivana Radić Milosavljević, docentkinja na Fakultetu političkih nauka koja je ovom prilikom sa polaznicima detaljnije razgovarala o procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika u EU, načinu donošenja odluka, interesnom organizovanju  i lobiranju na nivou EU, ali i o političkim partijama i načinu njihovog organizovanja i delovanja na nivou Unije. Na kraju, polaznici su diskutovali o tome ko zapravo drži ključeve od EU.

Polaznike XI generacije očekuje još sedam blokova predavanja koja će se ticati političkog angažovanja mladih, diplomatije, zaštite ljudskih i manjinskih prava, evropskih integracija Srbije, ali i budućnosti EU nakon Brexita, kao i  drugih tema iz oblasti evropskih integracija i politika koje oblikuju naše društvo.

Pri samom kraju, polaznici će semestar zaokružiti pisanjem eseja o temam o kojima su imali prilike da slušaju tokom prolećnog semestra.

Usled novonastale situacije i vanrednog stanja zbog korona virusa (COVID-19) predavanja se odlažu do daljnjeg.

 

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd