PolitiKAS: Početak prolećnog semestra za XI generaciju

U utorak 25. februara 2020. godine, na novoj lokaciji, u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer otpočeo je prolećni semestar za XI generaciju obrazovnog programa PolitiKAS. Polaznike je  u ime Fondacije Konrad Adenuer pozdravila koordinatorka programa, Gordana Pilipović i poželela im dobrodošlicu.

Prvo predavanje u prolećnom semestru u okviru modula Politika II održao je Stefan Surlić, asistent na Fakultetu političkih nauka. Fokus ovog interaktivnog predavanja bio je na Identitetskim podelama u javnoj sferi i institucijama demokratskih pluralnih društava. Predavač je istakao više dimenzija identitetske identifikacije koje ulaskom u politički prostor sa konkretnim zahtevima mogu imati za posledicu formiranje nepremostivih društvenih rascepa.

Tema drugog predavanja, u okviru modula Evropske integracije, bila je Razumevati Evropsku uniju: Uvod u institucionlani okvir i proces donošenja odluka. Ovo predavanje je održala Nataša Dragojlović, kordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji  u Srbiji. Polaznici su imali priliku da saznaju zašto su reforme u okviru procesa pristupanja bitnije od samog članstva u Uniju, i drugim zanimljivim pitanjima.

U okviru prolećnog semestra polaznici će biti u prilici da uče o EU integracijama i političkim konceptima važnim za organizaciju i funkcionisanje društva i njegovog političkog sistema. Neke od tema će se ticati budućnosti Evropske unije, evropskih integracije+a Zapadnog Balkana, budućnosti političke scene i demokratskih institucija, ali i drugih globalnih trendova.

Radni deo prolećnog semestra polaznici će zaokružiti pisanjem dva akademska eseja koja će detaljnije analizirati neku od tema koje su imali prilike da čuju tokom predavanja. Kraj programa za XI generaciju biće obeležen specijalnim predavanje predavača koga polaznici sami odaberu, kao i dodelom sertifikata.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd