PolitiKAS: Završen jesenji semestar za XI generaciju

U utorak, 26. novembra 2019. godine, uspešno je realizovan jesenji semestar za polaznike XI generacije obrazovnog programa PolitiKAS. U jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine, polaznici su imali prilike da pohađaju nastavu u okviru modula Politika I i Ekonomska i socijalna politika.

U utorak, 26. novembra 2019. godine, uspešno je realizovan jesenji semestar za polaznike XI generacije obrazovnog programa PolitiKAS. U jesenjem semestru akademske 2019/2020. godine, polaznici su imali prilike da pohađaju nastavu u okviru modula Politika I i Ekonomska i socijalna politika.

U okviru prvog semestra polaznici i polaznice su imali priliku da čuju nešto o više o predstavničkoj demokratiji, populizmu, političkoj kulturi, strategiji izbornih kampanja, ulozi civilnog društva, ali i novim evropskim partijskim porodicama i bezbednosnim izazovima. Takođe, vođenje su diskusije i na teme fiskalne i monetarne politike, budućnosti regionalnog i globalnog razvoja, inovativnih oblika poslovanja, podataka kao nafte 21. veka i ostalih važnih politikoloških, ali i socijalnih i ekonomskih tema sa preko 20 eksperta i ekspertkinja iz navedenih oblasti.

Semestar je završen predavanjem Jovana Teokarevića, koji je sa polaznicima razgovarao o specifičnostima nemačkog političkog sistema, dok je Marko Danon detaljnije predstavio temu budućnosti regionalnog razvoja.

U narednom periodu, polaznicima predstoji pisanje završnih eseja koji će adresirati teme obrađene na pomenutim modulima.

U drugom semestru, koji počinje u februaru 2020. godine, polaznike očekuju brojne zanimljive teme u okviru modula Politika II i Evropske integracije.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd