Uspešno završen jesenji semestar na obrazovnom programu PolitiKAS

U utorak, 28. novembra, 2017. godine, polaznici obrazovnog programa PolitiKAS uspešno su završili jesenji semestar u akademskoj 2017/2018. godini. Poslednjim predavanjem studenti su završili nastava na oba Modula - Politika I i Evropske integracije.

Poslednje predavanje na modulu Politika I je održala Danica Vučenić koja je sa polaznicima razgovarala na temu Mediji između informisanja i propagande. Modul Evropske integracije su ove godine su zatvorili gospodin Aleksander Jung i gospodin Serđio Monti, zamenici ambasadora Nemačke i Italije u Srbiji, koji su sa polaznicima razgovarali o Berlinskom procesu i evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.

U jesenjem semestru polaznici su imali priliku da razgovaraju sa preko 20 eksperata na 20 različitih tema kao što su Brexit, teorija i pojam konstitucionalizma, o kulturi dijaloga, energetskoj politici... Nastava i obrađene teme, brojne informacije i saveti predavača poslužiće im kao ideja i osnova za izradu akademskog eseja koji predstavlja obaveznu aktivnost na obrazovnom programu PolitiKAS.

U drugom semestru, koji počinje u februaru 2018. godine, polaznike očekuju brojne zanimljive teme u okviru modula Politika II i Ekonomska i socijalna politika.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd