PolitiKAS: Početak predavanja u jesenjem semestru za IX generaciju

U utorak, 19. septembra, 2017. godine otpočela su predavanja na obrazovnom programu „PolitiKAS“ za IX generaciju polaznika i polaznica. Pozdravnu reč, ovogodišnjim polaznicima, uputili su Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, Gordana Pilipović, iz Fondacije Konrad Adenauer, Vladimir Pavlović, voditelj modula Evropske integracije i Danijela Grubnić, koordinatorka obrazovnog programa „PolitiKAS“.

Nakon pozdravne reči usledilo je predavanje profesora Ilije Vujačića koji je sa polaznicima govorio o političkim ideologijama sa osvrtom na konzervativizam. U okviru prvog predavanje na modulu Politika I, polaznici su imali prilike da čuju i nauče nešto više o konzervativizmu i na koji način on danas oblikuje političke agende stranaka i koliki uticaj ima na savremena dešavanja, kako na domaćoj tako i na međunarodnoj političkoj sceni.

Zatim je usledilo predavanje Vladimira Međaka, iz Evropskog pokreta Srbije, koji je sa polaznicima razgovarao o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i koliko je daleko Srbija odmakla na svom evropskom putu. Uvek aktuelna tema evropskih integracija pokrenula je vrlo zanimljiv razgovor i niz pitanja cele nastavne grupe.

Jesenji semestar je i ove godine rezervisan za module Politika I i Evropske integracije na kojima će polaznici imati prilike da sa ralzličitim predavačima govore o aktuelnim temama ali i veštinama koje mogu da doprinesu njihovom akademskom i profesionalnom radu.

IX generacija obrazovnog programa PolitiKAS, u akademskoj 2017/2018. godini, broji 16 polaznika i polaznica.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog dvosemestralnog obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd