Realizovane prve aktivnosti za IX generaciju na obrazovnom programu "PolitiKAS"

Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer (KAS) obeležila je početak jednogodišnjeg zajedničkog druženja za polaznike i polaznice IX generacije obrazovnog programa “PolitiKAS” održavanjem Škole timskog rada, od 6. do 8. septembra 2017. godine, u Šapcu.

Serijom predavanja, radionica i simulacija u okviru Škole timskog rada, u prostorijama hotela “Sloboda” u Šapcu, započeo je ovogodišnji obrazovni program „PolitiKAS“. Deveta generacija programa okuplja 16 predstavnika i predstavnica političkih partija, nevladinih i studentskih organizacija koje u svom radu zastupaju vrednosti umerene desnice. Polaznici su imali prilike da učestvuju u diskusijama, predavanjima i radionicama posvećenim brojnim temema od značaja za njihov budući društveni angažman. Aktivnosti na Školi bile su posvećene podizanju znanja i veština o pitanjima timskog rada, odnosno temama poput različitih uloga koje postoje unutar tima, procesa formiranja i upravljanja timom.

Kao posebno važna izdvojila su se pitanja komunikacije unutar tima, načina donošenja odluka i asertivnog rešavanja problema i konflikata unutar tima. Pored toga, deo Škole timskog rada bio je posvećen i obuci polaznika i polaznica o akademskom pisanju, imajući u vidu da ih na završetku oba semestra u okviru programa očekuje pisanje akademskih eseja koji pokrivaju teme obrađene na predavanjima. 

Neformalni deo Škole obezbedio je bolje upoznavanje i povezivanje učesnika. Pored neobaveznog  druženja, tome su doprinele i dinamične i interaktivne vannastavne aktivnosti.

Trenerski tim “Škole timskog rada” činili su Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ-a, Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a i Vladimir Pavićević, akademski savetnik BOŠ-a.

Predavanja na programu zvanično počinju 19. septembra i prvi semestra je posvećen modulima Politika I i Evropske integracije. Na ova dva modula, polaznici će učestvovati u diskusijama i radionicama  o značenju politike, političkog poretka i političke kulture, odnosno o institucionalnom i pravnom poretku Evropske unije.

Više fotografija sa aktivnosti Škole možete pogledati ovde.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd