Zimska škola timskog rada i pregovaranja za polaznike obrazovnog programa "PolitiKAS" održana je u Ečkoj, u periodu od 21. do 24. decembra 2009. godine. Polaznici su imali prilike da tokom četiri dana

Polaznici obrazovnog programa "PolitiKAS"  tokom prolećnog semestra imaće priliku da pohađaju nastavu na dva modula – „Politika II“ i „Ekonomska i socijalna politika“.

Tokom modula „Politika II“ polaznicima će biti pružena dodatna znanja o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva; o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite.

Cilj modula „Ekonomska i socijalna poliltika“ jeste da polaznike informiše o značenju ekonomske i socijalne politike i osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima. Posebna pažnja biće posvećena razgovoru o vrednostima desnog centra u ekonomskoj i socijalnoj sferi, kao i o konceptu socijalne tržišne privrede.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd