Završena predavanja na obrazovnom programu "PolitiKAS"

Specijalnim predavanjima na modulima „Ekonomska i socijalna politika“ i „Politika II“ završen drugi semestar obrazovnog programa „PolitiKAS“.

Sa polaznicima obrazovnog programa „PolitiKAS“ o pitanjima iz nadležnosti Narodne banke Srbije razgovarao je viceguverner Bojan Marković, dok su sa narodnim poslanicima, gospodinom Milošem Aligrudićem i gospodinom Željkom Ivanjijem, diskutovali na temu „Srbija u međunarodnim odnosima pre i posle 2000.“

Polaznici su tokom prolećnog semestra imali priliku da razgovaraju sa eminentnim predavačima o ulozi verskih i etničkih identiteta u politici, sa posebnim osvrtom na demokratska i pluralna društva, o ulozi nacija i nacionalnih država u modernoj evropskoj i balkanskoj istoriji, oblicima uređenja decentralizovanih političkih zajednica, međunarodnim odnosima u modernoj epohi, sa posebnim osvrtom na Srbiju i Balkan, kao i o ljudskim građanskim i manjinskim pravima i mehanizmima njihove zaštite. Takođe, rasprava se, u poslednja tri meseca, na modulu „Ekonomska i socijalna politika“ vodila i o značaju ekonomske i socijalne politike, kao i o osnovnim problemima sa kojima se Srbija susreće u ovim oblastima danas.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd