PollitiKAS: U toku je konkurs za upis IV generacije

Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole i Fondacija Konrad Adenauer organizuju dvosemestralni obrazovni program „PolitiKAS“ za članove i aktiviste stranaka i organizacija koje dele vrednosti desnog centra, s ciljem da im se pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada. Cilj programa je i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija.

 

U toku je upis 4. generacije polaznika i polaznica!


Više o konkursu i programu PolitiKAS možete preuzeti OVDE.

Prijavni formular možete preuzeti OVDE.

 

Svi zainteresovani, koji odgovaraju profilu polaznika koji je naznačen u konkursu, svoje prijave mogu da pošalju do 9. septembra 2012. godine na:

imejl politikas@bos.rs,

faksom na +361 11 36 13 112,

ili preporučeno poštom na adresu:
Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16, 11 000 Beograd
sa naznakom za obrazovni program „PolitiKAS”

 

Nakon pregleda prijavne dokumentacije i intervjua sa kandidatima, KAS i BOŠ će uraditi selekciju kandidata i odabrati 25 najboljih učesnika, vodeći računa o kvalitetu, ravnopravnoj rodnoj i lokalnoj i organizacionoj zastupljenosti učesnika.

Izabranih 25 kandidata potpisuju sa KAS-om i BOŠ-om Ugovor o pohađanju obrazovnog programa „PolitiKAS”.

 

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate Centar za izgradnju kapaciteta Beogradske otvorene škole svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 na broj telefona +381 11 3061 577 ili putem imejla na politikas@bos.rs

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd