PolitiKAS: Završen prvi semestar 2012/2013

Predavanjem profesorke Milice Delević i evaluacijom modula i programa i Škole timskog rada, 25. decembra 2012. godine, završen je prvi semestar 2012/2013. na "PolitiKAS"-u.
Polaznice i polaznici obrazovnog programa "PolitiKAS" tokom prvog semestra akademske 2012/2013. imali su priliku da razgovaraju sa predavačima na modulima "Politika I" i "Evropske integracije". Polaznici su takođe, pored redovnog pohađanja programa, imali obavezu pisanja eseja na teme iz oba modula.

Fotografije sa aktivnosti tokom prvog semestra dostupne su ovde.

Beogradska otvorena škola
Bulevar oslobođenja 177
11000 Beograd