PolitiKAS: Završen jesenji semestar

U utorak, 15. decembra 2015. godine, polaznici obrazovnog programa PolitiKAS prisustvovali su poslednjem predavanju u jesenjem semestru, akademske 2015/2016. godine. Ovim predavanjem, završena je nastava na oba Modula u jesenjem semestru - Politika I i Evropske integracije.

Na poslednjem predavanju u semestru, sa polaznicima je razgovarao profesor Tanasije Marinković, na temu Kritički pogled na Ustav Republike Srbije od 2006. godine.

Polaznici obrazovnog programa su imali prilike da u jesenjem semestru razgovaraju sa različitim stručnjacima kroz deset blokova predavanja. Kratku pauzu pre početka drugog semestra, polaznici će iskoristiti za izradu eseja na zadate teme, koji predstavljaju jedan od zadataka na obrazovnom programu.

Pored predavanja na dva modula, polaznici su u ovome semestru imali prilike da učestvuju na Školi timskog rada, održanoj u novembru 2015. godine u Vrnjačkoj banji.

Predavanja na programu se nastavljaju u februaru 2016. godine, kada će polaznici imati prilike da nastave svoju aktivnost na preostala dva Modula.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd