PolitiKAS: Specijalno predavanje "Nemačka u Evropskoj uniji"

Polaznici sedme generacije obrazovnog programa "PolitiKAS" su u utorak, 24. novembra imali priliku da prisustvuju specijalnom predavanju gospodina Aleksander Junga, šefa Političkog odeljenja i stalnog zamenika Ambasadora, Ambasade SR Nemačke u Beogradu. 

Polaznici su bili pozdravljeni od strane voditelja modula obrazovnog programa, Vladimira Pavlovića, koji je predstavio predavača, pozdravio polaznike i prisutne i time otvorio predavanje.

Predavanju su pored polaznika prisustvovali i direktor kancelarije Konrad Adenauer Stiftung u Beogradu, gospodin Norbert Beckmann-Dierkes zajedno sa gospođom Gordanom Pilipović. 

Gospodin Jung je sa polaznicima razgovarao na temu "Nemačka u Evropskoj uniji" gde je na interesantan način polaznicima približio položaj Nemačke u Evropskoj uniji, njen odnos sa drugim evropskim državama, kao i državama međunarodne zajednice, ali i odnos Nemačke prema aktuelnim pitanjima u međunarodnoj zajednici. Predavač se takođe osvrnuo i na položaj Srbije, uzimajući u obzir, pre svega, njen evropski put.

Polaznici su imali prilike da dobiju opširne i korisne odgovore na sva pitanja koja su ih interesovala u vezi sa ovom temom u veoma aktivnoj diskusiji.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd