PolitiKAS: Specijalno predavanje na temu „Izazovi socijalne tržišne privrede“

Polaznici obrazovnog programa „PolitiKAS“ su u utorak, 8. marta 2016. godine, zajedno sa svojim kolegama, stipendistima Konrad Adenauer Fondacije imali su priliku da slušaju predavanje gospodina Dieter Althaus koji je sa njima razgovarao na temu „Izazovi socijalne tržišne privrede“.

Gosti na predavanju bili su gospodin Norbert Beckmann-Dierkes, gospođa Gordana Pilipović, gospodin Saša Hadžimanović i gospođa Katarina Pešić.

Predavanjem je moderirao izvršni direktor Beogradske otvorene škole, Milorad Bjeletić, koji je kratkim izglaganjem obrazložio značaj teme za polaznike programa.

Gospodin Althaus je započeo predavanje kraćim teorijskim izlaganjem o značaju socijalne tržišne privrede za Nemačku, kao i o neophodnosti pravljenja balansa između tržišne privrede i društvene odgovornosti. Nakon uvodnog izlaganja, polaznicima je dat prostor za pitanja. S obzirom na bogato iskustvo predavača, pitanja su postavljanja iz mnogobrojnih oblasti.

Gospodin Althaus je podelio sa polaznicima svoje iskustvo u bavljenju politikom, obrazlažući  da je počeo da se bavi politikom zbog potrebe preuzimanja odgovornosti za bolje društvo.

Jedna od tema koja je bila pokrenuta je bila i uloga interneta danas, sa fokusom na prednosti i opasnosti dostupnosti informacija na internetu.

Predavanje je završeno izlaganjem o aktuelnom pitanju migrantske krize i osvrtom na istu.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd