PolitiKAS: Početak akademske 2016/17 godine obeležen u BOŠ-u

Polaznici i polaznice VIII generacije obrazovnog programa „PolitiKAS“ započeli su sa aktivnostima na programu, u utorak, 4. oktobra 2016. godine. Pre početka nastave na programu, prisutnima su se obratili Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole, Gordana Pilipović, iz Fondacije Konrad Adenauer, Vladimir Pavićević, voditelj modula Politika I, Vladimir Pavlović, voditelj modula Evropske integracije i Danijela Grubnić, koordinatorka obrazovnog programa „PolitiKAS“.

Odmah nakon predstavljanja polaznika i polaznica, doc. dr Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka razgovarao je sa polaznicima i polaznicama na temu „Politika i politička teorija: problemi i kategorije“.

Modul Evropske integracije otvorio je Vladimir Međak, član pregovaračkog tima za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji, razgovarajući sa polaznicima o položaju Srbije u procesu evropskih integracija i izazovima koji nam predstoje.

Polaznici i polaznice na obrazovnom programu „PolitiKAS“ imaće priliku da sa različitim predavačima razgovaraju na teme u okviru modula Politika I i Evropske integracije, tokom jesenjeg semestra, u akademskoj 2016/2017. godini. Jesenji semestar traje do 6. decembra 2016. godine.

VIII generacija obrazovnog programa PolitiKAS, u akademskoj 2016/2017. godini, broji 25 polaznika i polaznica.

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog dvosemestralnog obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd