PolitiKAS: Otvoren prolećni semestar

U utorak, 23. februara 2016, otvoren je prolećni semestar obrazovnog programa PolitiKAS akademske 2015/2016. godine u okviru koga će polaznici VII generacije slušati predavanja na dva modula – Politika  II i Socio-ekonomska politika.

Prolećni semestar započeo je predavanjem o nastanku i ulozi nacionalnih država u evropskoj istoriji (na modulu Politika II) i predavanjem o fiskalnoj politici (na modulu Socioekonomska politika). Naredna predavanja u ovom semestru biće vezana za pojam i izazove socijalno-tržišne privrede, politiku privrednog razvoja, osnove međunarodnih odnosa i diplomatije, tržište rada i nezaposlenost, ljudska i manjinska prava i njihovu međunarodnu zaštitu i druge teme značajne za dalje neformalno obrazovanje mladih predstavnika političkih stranaka i organizacija. U ovome semestru će pored predavanja, polaznici imati obavezu izrade eseja na zadate teme iz oba modula. Semestar se završava uručivanjem sertifikata polaznicima u maju 2016. godine.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd