PolitiKAS: Nastava počela 16. oktobra

U utorak, 16. oktobra 2012. godine četvrta generacija polaznika Obrazovnog programa "PolitiKAS" počela je novu školsku godinu. Polaznike je pozdravila Gordana Pilipović ispred Fondacije konrad Adenauer, Nataša Malinović u ime Beogradske otvorene škole, dok je o modulu "Evropske integracije", metodologiji rada, kao i o temama i predavačima sa polaznicima razgovarao Vladimir Pavlović, voditelj ovog modula i koordinator Centra za evropske integracije BOŠ-a.

Nakon uvodnog dela, polaznici su sa mr Vladimirom Međakom, iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije razgovarali o Izveštaju Evropske komisije za 2012. godinu, da bi nakon toga slušali predavanje profesora Nebojše Vladisavljevića sa Fakulteta političkih nauka na temu "Peti oktobar: puč, revolucija ili demokratizacija". 

Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen je mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog jednogodišnjeg obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Beogradska otvorena škola
Masarikova 5/16
11000 Beograd